Gå til sidens indhold

BYG-ERFA-erfaringsblad: Undgå vand- og fugtskader i zinkbeklædte kviste

Forkert udførelse og mangelfuld ventilation af kvistkonstruktionen kan forårsage indtrængen af vand og fugtskader i zinkbeklædte kviste. Se hvordan du kan udføre den slags konstruktioner korrekt via et erfaringsblad fra Fonden BYG-ERFA.

(37) 08 06 26 Forsidefoto
Her ses en kvist med forsænket siderende. Flunken har ventileret bræddeunderlag med zinkbeklædning. Kvistfronten er af krydsfiner med strukturmåtte og påmonteret zinkbeklædning.

Når der opstår vand- og fugtskader i zinkbeklædte kviste, er årsagen ofte utilstrækkelig viden om korrekt udformning blandt de projekterende og manglende håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde blandt de udførende.

Det fastslår erfaringsbladet ’Zinkbeklædte kviste’ fra Fonden BYG-ERFA, der også omtaler principper for konstruktionsopbygning samt de særlige fugttekniske forhold, som knytter sig til såvel brædde- og pladebeklædning som underlag for zinktagdækningen.

Netop indsigt i de fugttekniske forhold er afgørende for at undgå skader og svigt. Ved både nyt byggeri og bygningsrenovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider – også kaldet flunker.

Omhyggelig projektering

En bygge- og fugtteknisk tilfredsstillende kvistkonstruktion skal være meget omhyggeligt projekteret og beskrevet med detaljerede tegninger af fx ventilationsspalter, zinkdetaljer og lufttætte samlinger mellem dampspærrer. Desuden anbefales zinkarbejdet udført af erfarne tag- og facademontører, anviser erfaringsbladet.

De væsentligste problemer med kviste skyldes fugt som følge af:

 1. Uhensigtsmæssig placering af kvisten på tagfladen, fx for tæt på henholdsvis skotrender og andre kviste
 2. Uhensigtsmæssig bortledning af vand fra hovedtaget, fx på såkaldte ’taskekviste’, hvor hovedtagets nedbør løber ned på kvisten
 3. Indtrængning af regnvand gennem utætte samlinger i zinktagdækning
 4. Mangelfuld inddækning ved sammenbygning med hovedtagflade
 5. Mangelfuld ventilation af kvisttagkonstruktion
 6. Mangelfuld afdækning under byggeprocessen.

Ventilation af konstruktionen

For at sikre en fugtteknisk velfungerende kvist forudsættes god ventilation af konstruktionen, fx lufttilgang ved kvistfoden op i flunken – og gerne tilsluttet hovedtagets ventilering. Der skal være en mindst 20 mm ventileret spalte i flunken mellem brædde- eller pladebeklædning og isolering/vindtæt lag (fastholdes af fx trådvæv), angiver erfaringsbladet endvidere.

I kvisttaget skal der være mindst 50 mm ventileret hulrum, som ventileres gennem en spalte på mindst 25 mm. For kviste med en tagflade, som er mindre end 2 meter, kan hulrumshøjden reduceres til 25 mm, hvis isoleringen fastholdes af en diffusionsåben plade. 

Tagunderlaget er også vigtigt

Underlag for zinkbeklædningen er også afgørende, idet valg af underlagsmateriale har betydning for de fugttekniske forhold og risiko for korrosion.

Du kan læse meget mere om zinkbeklædte kviste i det omtalte erfaringsblad – bl.a. om:

 1. Undertag af tagpap på kvisttage
 2. Underlag i flunker
 3. Zinkbeklædning
 4. Zink, kondens og skillelag
 5. Taghældning
 6. Skotrender
 7. Zinkarbejde i koldt vejr
 8. Præfabrikerede kviste
 9. Vedligehold

Du kan læse lidt mere om erfaringsladet i en artikel i Konstruktøren nr. 4 2022.

Du kan også mod betaling hente hele erfaringsbladet på Byg-erfa.dk.

BYG-ERFA-erfaringsblade:

Zinkbeklædte kviste

Hent BYG-ERFAs erfaringsbladet:

’Zinkbeklædte kviste’ (ID-nr. (37) 08 06 26.

NB! Kræver et abonnement eller køb af adgang til de enkelte erfaringsblade

KF’S VIDENSBANK

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri

Her kan du også finde alle KF’s artikler om BYG-ERFA’s erfaringsblade.

LÆS MERE PÅ BYGBART.DK