Gå til sidens indhold
OK24 Kommunerne

Det indeholder OK24-aftalen på det kommunale område

OK24-aftalen er landet for bygningskonstruktører ansat i kommunerne. Aftalen indeholder blandt andet lønstigninger, forbedrede barselsvilkår og en ny opsparingsordning.

Kommunerne OK24

Onsdag den 28. februar 2024, har KF sammen med de øvrige AC-organisationer indgået et forlig med KL, om den overordnede ramme for fornyelse af overenskomsten for kommunalt ansatte akademikere, herunder bygningskonstruktører.

Aftalen indeholder bl.a. en anseelig lønforbedring pr. 1. april 2024, indførelse af en ny opsparingskonto samt bedre barselsvilkår.

Overenskomstresultatet skal godkendes af Konstruktørforeningens bestyrelse, som beslutter, om resultatet skal sendes til afstemning blandt de offentligt ansatte medlemmer.

Det forventes i så fald, at afstemningen kommer til at løbe fra den 15. marts til og med den 5. april. Resultatet offentliggøres, når alle AC-organisationer har afsluttet deres afstemninger – formentlig omkring den 15. april.

Det indeholder aftalen

Der er en samlet ramme på 8,80 %, hvoraf der er aftalt 6,51 % til generelle lønstigninger, og der er afsat 2,09 % til øvrige forbedringer. I de 2,09% er der indeholdt bl.a. barselsforbedringer og en væsentlig pensionsforhøjelse. Dyk ned i resultaterne her.

 • Store lønstigninger

  Alle bygningskonstruktører ansat i kommunerne vil i 2024 få en lønstigning på 5,74%, hvoraf der pr. 1. april 2024 udmøntes en lønstigning på 4,00 %, og hvor der pr. 1. oktober 2024 forvæntes en udmøntning på 1,74 % via reguleringsordningen.

  Lønstigningerne i 2025 afhænger af reguleringsordningen, men den samlede stigning i 2025 forventes at være 0,77 %. Det er dog aftalt, at der skal optages ultimo forhandlinger i slutningen af overenskomstperioden, hvis de private lønstigninger afviger væsentligt ift. de forventninger, der forelå ved indgåelsen af overenskomstaftalen.

 • Betragtelig forhøjelse af pensionsprocenten samt forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse

  Konstruktørforeningen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at den nuværende pensionsprocent i overenskomsten, der i dag er på 18,00 %, skal forhøjes med 2,41 % til 20,41 % pr. 1. april 2025. Denne væsentlige forbedring skal ses i sammenhæng med opsparingsordningen.

  Det samlede ferietillæg i kommunerne på 1,95 % forhøjes pr. 1. april 2024 til 2,48 %. Forhøjelsen indeholder kompensation for afskaffelsen af store bededag.

 • Opsparingsordning

  Et helt nyt element ses i form af en opsparingsordning, hvor man kan vælge mellem pension, løn og opsparing til perioder med videreuddannelse mv.

  Der indføres mulighed for, at medarbejdere kan opspare frihed til senere afvikling, fx i forbindelse med indkøring af børn i institution, pasning af syge forældre og længere ferierejser. Opsparingen kan bestå af afspadsering og særlig feriedage.

  For at skabe øget fleksibilitet for den enkelte ansatte er parterne enige om, at der i 2025 indføres en opsparingsordning, hvor man har mulighed for, at den del af pensionen, der overstiger 15 %, helt eller delvist kan udbetales som løn, eller helt eller delvist indbetales til en særlig opsparingsordning. I dag er grænsen 15,79 %, og når grænsen er sænket, vil man kunne råde over 5,41 % af det samlede pensionsbidrag.

 • Bedre barselsvilkår

  For børn født fra og med 1. april 2024 vil der være følgende forbedringer til barselsrettighederne:

  • Far/medmor: 3 ugers ekstra lønret i forbindelse med barsel.
   Soloforældre: 10 ugers ekstra lønret i forbindelse med barsel.

  Tilsvarende gælder ved adoption.

 • Tillidsrepræsentanter

  Det er aftalt, at tillidsrepræsentanter fremadrettet gives mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden. Det er naturligt, at det vil være en del af et introduktionsforløb til arbejdspladsen.

KF-forliget

AC-forliget