Gå til sidens indhold

Færre medlemmer af fagforeninger forringer arbejdsvilkår for alle

4 ud 5 lønmodtagere er overenskomstdækket, men alligevel er kun lidt over halvdelen medlem af et overenskomstbærende fagforbund. Det truer både den danske model og samfundsøkonomien, siger Fagbevægelsens Hovedorganisation. KF's formand opfordrer KF-medlemmer til at få uorganiserede kolleger til melde sig ind i en fagforening.

Fællesskab Styrker Arbejdsvilkår Og Rettigheder Pixabay
Tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation peger på, at virksomheder med velorganiserede medarbejdere er karakteriseret ved højere produktivitet og færre lavtlønnede. Foto: Pixabay

Mere end 4 ud af 5 lønmodtagere på det danske arbejdsmarked er overenskomstdækket, mens kun halvdelen er medlem af en overenskomstbærende fagforening. Det betyder, at 1,1 mio. danske lønmodtagere er beskæftigede på overenskomstdækkede arbejdspladser uden selv at være organiseret i en fagforening.

Det viser en ny analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som blev offentliggjort den 24. maj 2022.

”Når kun godt halvdelen er med i en overenskomstbærende fagforening betyder det, at mere end 1 mio. lønmodtagere nyder godt af ferie, pension, overarbejdsbetaling og en række andre goder i overenskomsterne – uden at betale til en fagforening,” skriver FH på sin hjemmeside.

Faldende organisering forringer vilkår for alle

Ifølge formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard vil den faldende organisering medføre forringede forhold for alle.

”Når organiseringen falder, så udfordrer det grundlaget for overenskomsterne og den danske model. Et arbejdsmarked uden rettigheder for lønmodtagerne er ikke bare et problem for de danske lønmodtagere og fagbevægelsen som helhed – det er et problem for alle. Også for arbejdsgiverne og på længere sigt også for politikerne og samfundsøkonomien,” siger Lizette Risgaard.

Nye tal fra FH peger i øvrigt på, at velorganiserede virksomheder er karakteriseret ved højere produktivitet og færre lavtlønnede.

KF: Få jeres kolleger til at melde sig ind

Selvom KF selv har en positiv medlemsudvikling og har haft det i en årrække, deler formand i KF Kirsten Nielsen FH’s bekymring for den faldende organisering: 

”De gode forhold, vi ser på det danske arbejdsmarked i dag, er kommet, fordi medarbejderne har stået sammen i faglige organisationer og kæmpet for rettigheder og vilkår. Det er vigtigt, at det også forbliver sådan fremover. Derfor opfordrer jeg KF´s medlemmer til at hjælpe med til at få de af deres kolleger, der ikke er organiserede, til at blive medlem af en overenskomstbærende fagforening,” siger KF-formanden og tilføjer:

”På den måde står vi alle stærkere nu og i fremtiden. Jeres rettigheder og arbejdsvilkår fremkommer gennem fællesskaber og gode overenskomster.”

Hvis man vil have lidt hjælp til de gode argumenter om, hvorfor det er godt at være organiseret, har KF udgivet hvervefolderen ’Meld dig ind i Konstruktørforeningen’.

Politikerne er delvist skyld i lav organisering

Ifølge cheføkonom i FH Jonas Schytz Juul vil den danske aftalemodel krakelere, hvis ikke lønmodtagersiden er repræsenteret i et stærkt fællesskab.

”Det vil føre til et uorganiseret arbejdsmarked og et farvel til løn under barsel, 6. ferieuge, efteruddannelse, pension, og mange andre grundlæggende rettigheder,” siger han og tilskriver politikerne en del af ansvaret for den faldende organisering:

”Den gradvise forringelse af fagforeningsfradraget er desværre et eksempel på en politisk kurs, der skader den danske model. Det har fx udmøntet sig i, at den samlede skatteværdi af fagforeningsfradraget er faldet fra over 6 mia. kr. til under 2 mia. kr. siden midten af 1990’erne. Fra samfundets side er tilskuddet til de lønmodtagere, der tager medansvar og hver måned betaler kontingent til en fagforening altså reduceret til en tredjedel af, hvad det var.”

Bliv medlem af KF

Som medlem af Konstruktørforeningen og 'Konstruktørforeningens a-kasse - en del af FTFa' bliver du en del af landets største netværk for bygningskonstruktører med et stærkt fagligt fællesskab, får kontante medlemsfordele og sikrer dig ved ledighed.

Meld dig ind

Mange medlemsfordele

Som medlem af KF får du mange medlemsfordele – fra rådgivning og en attraktiv pensionsordning, til kurser med rabat, billige forsikringer og meget mere.

Se alle medlemsfordele
VIDEO

Engang måtte arbejdsgiveren slå de ansatte

Se videoen ’Hvorfor 1. maj’ af forfatter og cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling Liv Thomsen, hvori hun fortæller om, hvor dårlige arbejdsforholdene var for ikke så længe siden, og hvorfor det er en god ide at være med i en fagforening.

Se video
HVERVEFOLDER

Hvorfor er det godt at være medlem af KF?

KF har udgivet hvervefolderen ’Meld dig ind i Konstruktørforeningen, hvori du kan læse, hvorfor det er en fordel at være medlem af et fagligt fællesskab af over 10.000 bygningskonstruktører.