Gå til sidens indhold

KF afgiver høringssvar til BR23

KF bakker op om krav i et nyt bygningsreglement til beregning af klimapåvirkning og CO2-grænseværdier for nybyggeri, men kommer i et høringssvar med forslag til visse ændringer. Få her et overblik.

Høringssvar Pixabay Edar
KF undrer sig i sit høringssvar over kravet om, at man skal beregne klimapåvirkningen for nybyggeri under 1.000 m2, når det ikke underlagt en grænseværdi og foreslår derfor, at beregningerne kan gøre nytte ved at blive indarbejdet i BBR-oplysninger, som er offentligt tilgængelige. Foto: Pixabay/Edar

”Generelt ser Konstruktørforeningen meget positivt på, at der stilles krav om beregninger af bygningers klimapåvirkninger og grænseværdier.”

Sådan indleder Konstruktørforeningen (KF) det høringssvar, som KF gav i maj 2022 på det udkast til ændring af bygningsreglementet (BR18), Bolig- og Planstyrelsen havde sendt i høring.

Ændringen handler overordnet om at imødegå den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri i et nyt BR23 ved at:

  • Stille krav om beregning af klimapåvirkningen i form af en livscyklusberegning (LCA) for nybyggeri mht. projektering, opførelse og drift af bygningen
  • Indføre en grænseværdi for klimapåvirkningen af nybyggeri over 1.000 m2.

Efter planen skal det nye bygningsreglement (BR23) træde i kraft 1. januar 2023.

KF understreger i sit høringssvar, ”at det er helt centralt, at der er fokus på, hvordan kontrol og dokumentation udføres. Ikke kun i de første LCA-beregninger, men helt frem til aflevering og drift af bygninger.”

KF opfordrer derfor Bolig- og Planstyrelsen til at tilvejebringe vejledninger om kontrol og dokumentation for dermed at sikre både en ensartet måling og ”spare tid og usikkerhed for hele branchen”.

KF: Klimaberegning bør også fremgå af BBR

KF undrer sig endvidere i sit høringssvar over kravet om, at man skal beregne klimapåvirkningen for nybyggeri under 1.000 m2, når det ikke er underlagt en grænseværdi ligesom byggeri på over 1.000 m2 (maks. 12 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år).

”Man efterspørger beregninger, hvis resultat ikke har nogen indvirkning på byggetilladelsen. Disse beregninger kan dog bruges i den nære og lidt fjernere fremtid til at hjælpe med at indsamle data om bygningers klimapåvirkning, og på sigt evt. give mulighed for at beskatte bygninger efter deres klimapåvirkning. Derfor foreslår vi, at bygningers klimapåvirkning indarbejdes i BBR-oplysninger, så de er frit tilgængelige,” skriver KF i høringssvaret.

KF mener også, at beregninger og forudsætninger ikke kun skal dokumenteres ved færdigmelding – som BR23 lægger op til – men allerede ved byggeansøgning:

”Et krav ved byggeansøgning vil sikre, at beregninger og forudsætninger er tydelige for alle i denne fase. Der skal ligeledes bemærkes, at såfremt beregninger og forudsætninger ikke opfylder grænseværdien ved færdigmelding, vurderes det svært at lovliggøre bygningerne og sikre, at denne opfylder det grundlæggende ønske om at nedbringe klimapåvirkningen."

Du kan læse mere om høringen på Hoeringsportalen.dk.

Få mere information på Høringsportalen

Bolig- og Planstyrelsen udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) er bl.a.:

  1. Beregning af klimapåvirkning af nybyggeri
  2. Grænseværdi for klimapåvirkning af nybyggeri over 1.000 m2
  3. En frivillig grænseværdi, lavemissionsklassen, på 8,0 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

Høringsfristen var den 22. maj 2022. Bekendtgørelsen (BR23) træder efter planen i kraft 1. januar 2023.

På Høringsportalen.dk kan du hente mere information – bl.a.:

  • Høringsbrev
  • Udkast til bekendtgørelse
  • Oversigt over begrundelser for ændringsforslag
  • Høringsliste
  • Høringssvar (når de offentliggøres)
Besøg Høringsportalen

KF’s mærkesager

Konstruktørforeningen (KF) har en række mærkesager, der alle har til hensigt at øge kvaliteten i byggeriet og give medlemmerne de bedste kompetencer og muligheder i arbejdslivet.

Se KF’s mærkesager