Gå til sidens indhold

KF-forslag: Livscyklus-mærkning af byggeri fremmer CO2-neutralitet

Danmark bør indføre en mærkningsordning, der omfatter den samlede miljø- og klimabelastning for både nybyggeri og renovering, mener KF. Hermed motiveres byggebranchen til i højere grad at genanvende byggematerialer, hvilket er et vigtigt supplement til den nødvendige energieffektivisering af byggeriet på vej mod et CO2-neutralt samfund.

Upcycle Studios Backside 2_ Mikkel Strange.jpg
Ud over en særlig mærkningsordning, der omfatter den samlede miljø- og klimabelastning for nybyggeri og renovering, foreslår KF et centralt register for genbrugsmaterialer for at fremme brugen heraf. Her ses Upcycle Studios – et eksklusivt byggeri af rækkehuse i Ørestaden – der omfatter genanvendte byggematerialer som træ, beton, mursten og vinduer. Foto: Mikkel Strange

”Over en tredjedel af EU’s samlede udledning af CO2 stammer fra bygningers energiforbrug. Derfor ligger der et kæmpe potentiale i at energieffektivisere bygningsmassen for at opnå et klimaneutralt samfund i både Danmark og EU i 2050.”

Det siger formand i Konstruktørforeningen Gert Johansen, der fortsætter:

”Konstruktørforeningen synes, at vi skal gå skridtet videre ved også at indføre en mærkningsordning, der tilskynder til at genbruge byggematerialer, da genanvendt materiale i det samlede klimaregnestykke ikke vægter lige så tungt som nyt materiale, der sætter et større CO2-aftryk ved fremstilling og transport.”

Nuværende mærkningsordninger gælder kun nybyggeri

Gert Johansen medgiver, at der allerede findes flere certificerings- og mærkningsordninger, som fremmer miljø- og klimamæssige tiltag i bygninger.

”De eksisterende certificeringsordninger retter sig overvejende mod nybyggeri og kan også være svære at bruge, hvis man ønsker at sammenligne huse, der er certificeret efter forskellige ordninger. Derfor skal vi have en ny slags mærkning for både nybyggeri og renovering, der omfatter den samlede miljø- og klimabelastning for hele livscyklussen – fra råstofudvinding, produktion og transport af materialer til forbrug af ressourcer og energi i udførelses-, drifts- nedrivningsfasen.”

Ifølge Gert Johansen vil KF’s forslag til en livscyklus-mærkning af byggeriet stille krav til data og beregningsmetoder.

”Vi skal i gang med at indsamle data og udarbejde beregningsmetoder, der gør det muligt at udregne en bygnings samlede miljø- og klimabelastning i hele husets levetid. Men det bør vi langt hen ad vejen kunne indbygge i fx Revit og andre komponentstyrede projekteringsværktøjer.”

Forslag om et centralt register for genbrugsmaterialer

KF’s næstformand Kirsten Nielsen påpeger, at der skal økonomiske incitamenter til, for at byggebranchen bliver motiveret til at løfte klimaopgaven med at blive CO2-neutral i 2050.

”Konstruktørforeningen foreslår, at vi enten gør en klimamærkeordning lovbestemt, eller motiverer bygherrerne til at få deres ejendom klimamærket mod fx at betale lavere afgifter og skatter, da genanvendte materiale jo tæller positivt i klimaregnskabet.”

For at fremme brugen af genbrugsmaterialer forslår hun, at man opretter et centralt register for genbrugsmaterialer.
 
”Med et centralt register for genbrugsmaterialer kan byggebranchen nemt få et overblik over, hvad der er tilgængeligt på markedet, hvilken stand materialerne er i, og hvor store mængder der er. I fremtiden vil nye materialer være mærket, allerede når de bliver brugt i et byggeri, så man efterfølgende nemt kan se deres kilmaaftryk, og hvilke former for genanvendelse de egner sig til.”

’Grøn Logik’ opfordrer til ambitiøs energipolitik

Før et livscyklus/klima-mærke for byggeriet kan blive en realitet, opfordrer KF til, at Danmark sætter turbo på energieffektivisering i byggeriet – hvilket også indgår som en vigtig del af EU’s klimaaftale fra juni 2018.

”KF bakker selvfølgelig op om en øget energieffektivisering. Derfor har vi tilsluttet os en ny grøn alliance, der med kampagnen ’Grøn Logik’ og otte konkrete forslag opfordrer den nye regering til at føre en mere ambitiøs energipolitik. Bl.a. foreslår vi bindende mål for energieffektivisering og en ambitiøs renoveringsstrategi. For vi skal handle nu og ikke sende udfordringerne videre til de fremtidige generationer,” siger hun og tilføjer:

”Med det overståede folketingsvalg ser det heldigvis ud til, at der er en stor vilje til at gøre noget ved klimaudfordringerne.”

Læs mere om KF’s involvering i Grøn Logik-kampagnen.

Grøn logik

8 forslag til hurtigere CO2-fri omstilling

KF er med i en grøn alliance, der består af en række store virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO’er og repræsentanter fra fagbevægelsen.

Med kampagnen ’Grøn Logik' har alliancen lanceret 8 forslag til, hvordan vi får en billig, sikker og hurtigere grøn omstilling:

  1. Sæt klare mål for energieffektivisering
  2. Danmark skal have en klimalov
  3. En ambitiøs renoveringsstrategi
  4. Den offentlige sektor bør vise vejen
  5. Smartere, digitaliserede grønne bygninger
  6. Ny, forbedret energispareordning
  7. Styrkede incitamenter til en mere effektiv energianvendelse
  8. Systematisk energieffektivisering i virksomheder

Læs mere om hvert forslag:

8 klimaforslag

Debatindlæg på Politikenbyrum.dk

Læs også debatindlægget ’Lad os få en mærkningsordning, der tager hele bygningens livscyklus med’ på Politikenbyrum.dk.

Debatindlæg