Gå til sidens indhold

Ny grøn alliance: Vi skal energieffektivisere bygninger for at få et CO2-frit samfund

KF er med i en ny, grøn alliance, som består af virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO’er og repræsentanter fra fagbevægelsen. Alliancens kampagne ’Grøn Logik’ er et klimaopråb til den kommende regering om at satse langt mere på energieffektivisering af boliger, bygninger og industri.

Groen logik.jpg

En ny regering skal arbejde for at skabe det mest energieffektive samfund til gavn for mennesker, klima, folkesundhed og økonomi. Derfor skal boliger, bygninger og industri fremover udgøre et helt anderledes og vigtigere omdrejningspunkt for den danske klimaindsats end hidtil.

Det mener en ny grøn alliance, der består af Synergi (stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX), Partnerskabet Renovering på Dagsordenen og Det Økologiske Råd, som sammen dækker en række store danske virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO’er og repræsentanter fra fagbevægelsen – heriblandt Konstruktørforeningen.

Kampagnen ’Grøn Logik’

Alliancen lancerer kampagnen ’Grøn Logik’, der skal gøre både politikere og borgere opmærksomme på, ”at det er grøn logik at spare på den energi, vi allerede har”.

Herom siger talsmand fra Renovering på Dagsordenen, direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang:

”Bygningsmassen står for omkring 35 % af Danmarks samlede energiforbrug, og op mod 75 % af vores eksisterende bygningsmasse vil stadig stå der i 2050, så der er et stærkt behov for, at vores bygninger og boliger bliver bedre isolerede, får opdaterede teknologier og installationer samt bliver drevet mere effektivt.”

Alliancen præsenterer otte forslag til en mere ambitiøs dansk energipolitik, der bl.a. omfatter bindende mål for energieffektivisering, ønske om en ambitiøs klimalov og en opfordring til, at den offentlige sektor i højere grad skal drive udviklingen.

Energieffektivisering af huse er nødvendig

Kampagnen ’Grøn Logik’ blev lanceret 28. maj 2019 samtidig med en ny analyse, som Synergi og Renovering på Dagsordenen i fællesskab har fået udarbejdet af EA Energianalyse.

Analysen – der har set på, hvor mange penge man kan spare ved at investere i energieffektivitet fremfor kun at investere i udbygningen af vedvarende energi – viser bl.a., at det danske samfund kan spare op mod 162 mia. kr. frem mod et klimaneutralt samfund i 2050, hvis vi sænker vores energiforbrug med op til 33 % i 2030 og 45 % i 2050, i stedet for kun at realisere vores klimamål via vedvarende energi.

Læs mere om energianalysen og ’Grøn Logik’ på Bygherreforeningen.dk.

8 forslag til hurtigere CO2-fri omstilling

Kampagnen ’Grøn Logik' har 8 forslag til, hvordan vi får en billig, sikker og hurtigere grøn omstilling:

 1. Sæt klare mål for energieffektivisering
 2. Danmark skal have en klimalov
 3. En ambitiøs renoveringsstrategi
 4. Den offentlige sektor bør vise vejen
 5. Smartere, digitaliserede grønne bygninger
 6. Ny, forbedret energispareordning
 7. Styrkede incitamenter til en mere effektiv energianvendelse
 8. Systematisk energieffektivisering i virksomheder

Læs mere om hvert forslag:

8 grønne klimaforslag

Grøn alliance med grøn logik

Kampagnen ’Grøn Logik’ er et klimaopråb til den kommende regering om at satse langt mere på energieffektivisering af boliger, bygninger og industri.

Partnerne bag 'Grøn Logik'-initiativet er:

 1. Akademisk Arkitektforening
 2. BAT-Kartellet
 3. Bygherreforeningen
 4. Dansk Byggeri
 5. Danske Arkitektvirksomheder
 6. Det Økologiske Råd
 7. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI
 8. IDA
 9. Konstruktørforeningen
 10. MTHøjgaard
 11. NCC Danmark
 12. SYNERGI (stiftet af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL og VELUX)
 13. Tekniq Arbejdsgiverne

Følg 'Grøn Logik' på Facebook.

Debatindlæg i Politiken

Lad os sammen skabe et nyt grønt energieventyr

Læs Debatindlæg i Politiken den 21. maj 2019 skrevet af 15 ledere fra virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforbund og ngo’er med tilknytning til byggebranchen, hvor de opfordrer de folkevalgte til at tage et politisk ansvar for at få boliger og bygninger med i klimaindsatsen. Forfatterne er involveret i det nye initiativ ’Grøn Logik’.

Debatindlæg