Gå til sidens indhold

KF undersøger konstruktørernes løn og arbejdsvilkår

Er du erhvervsaktivt medlem af Konstruktørforeningen, bør du have modtaget et link til den årlige lønundersøgelse, som danner grundlag for lønstatistikken. Husk at svare på undersøgelsen, så foreningens rådgivere kan vejlede dig bedst muligt om løn og ansættelsesvilkår. Deadline er den 24. oktober 2022.

Lønstatistik FOTO Pixabay
Foto: Pixabay

"Hvad er din samlede månedsløn i september før skat, inkl. evt. fritvalgsopsparing/særlig opsparing, men uden overtidsbetaling og uden arbejdsgivers pensionsbidrag?"

Sådan lyder et af spørgsmålene i den årlige lønundersøgelse, som Konstruktørforeningen (KF) udsendte et link til onsdag d. 28. september 2022. 

Mange svar giver den bedste lønstatistik

KF udarbejder sin årlige lønstatistik på baggrund af lønundersøgelsen. Derfor opfordrer sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen også alle medlemmer til at svare på undersøgelsen.

”Jeg opfordrer alle til at svare på undersøgelsen. For jo flere, der deltager, jo mere retvisende bliver statistikken,” siger han og fortsætter:

”Med den høje svarprocent, vi plejer at opnå, får både KF og det enkelte medlem et godt og temmelig finmasket redskab til at forberede sig på enhver overenskomstforhandling, lønforhandling og kontraktindgåelse.”

KF’s årlige lønstatistik viser bl.a., hvad lønniveauet er for bygningskonstruktører ud fra fx, hvor de bor, hvad de arbejder med, og hvilken anciennitet de har.

Når du svarer på undersøgelsen, skal du bruge din lønseddel fra september. 

Lodtrækning om præmier for svar på spørgeskema

Blandt de medlemmer, der svarer på lønstatistikken, trækker KF lod om et weekendophold på Koldingfjord og gavekort til vin.

Deadline for besvarelse af lønundersøgelsen er tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 12.00. Har du ikke modtaget undersøgelsen, så se den gule boks for, hvad du kan gøre. 

Har du ikke modtaget undersøgelsen?

Er du ledig, selvstændig eller i arbejde og har du ikke modtaget lønundersøgelsen, kan du tjekke dit spamfilter. Finder du ikke undersøgelsen der, kan det skyldes, at vi ikke har din korrekte e-mailadresse. Kontakt dog sekretariatet, hvis du vil have undersøgelsen tilsendt. 

Kontakt KF
DOWNLOAD

Se lønstatistik for 2021

Hent den seneste lønstatik fra sidste år. NB! Kræver login.

Lønstatistik og løntabeller

Kursus i lønforhandling

KF tilbyder jævnligt kurser i lønforhandling, hvor du kan lære at forhandle dig til ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Tjek om, vi har et aktuelt kursus i arrangementskalenderen. 

Tjek KF's arrangementer