Gå til sidens indhold

Medlemmer siger ja til ny overenskomst på arkitektområdet

Arkitektansatte bygningskonstruktører har de sidste tre uger kunnet stemme ja eller nej til det overenskomstforlig, som Konstruktørforeningen indgik med Dansk Industri den 28. februar. Afstemningen er afsluttet, og det blev et stort ja til forliget, der træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020.

Foto: Nicolai Perjesi
i dag den 16. april 2020 blev afstemningen om overenskomsterne på det private område endeligt afgjort. Arkivfoto: Nicolai Perjesi.

Arkitektansatte medlemmer af Konstruktørforeningen (KF) har i den seneste tid stemt om, hvorvidt de ville acceptere det nye overenskomstforlig, som KF indgik med Dansk Industri (DI) 28. februar 2020.

Den 14. april kl. 12 sluttede afstemningen, og resultatet viser, at 9 ud af 10 af de arkitektansatte KF-medlemmer, der har stemt, har stemt ja til overenskomstforliget.

Overenskomster puljes i et samlet mæglingsforslag

Selvom KF og en lang række andre organisationer, der organiserer de godt 600.000 privatansatte lønmodtagere, opnåede forlig med arbejdsgiverne, var det ikke alle organisationer, det gik lige let for.

Nogle organisationer og arbejdsgivere har haft sværere ved at blive enige end andre, hvilket førte til, at de mødtes til mægling i Forligsinstitutionen.

Her fremsatte forligsmanden et samlet mæglingsforslag, som også inkluderede de parter, der allerede var enige, som fx KF og Dansk Industri. KF’s afstemning er på den måde blevet en del af en samlet afstemning om, hvordan overenskomsterne skal se ud på en meget stor del af det private arbejdsmarked de næste tre år.

Resultatet er et 'ja'

Den samlede afstemning om mæglingsforslaget sluttede torsdag den 16. april 2020, og resultatet er, at et stort flertal af de 600.000 privatansatte lønmodtagere, som KF's medlemmer har stemt sammen med, har takket ja til de nye overenskomster. I alt stemte 80,1 % ja, mens stemmeprocenten var på i alt 57,3 %.

”Selvom ikke alle medlemmer på den øvrige del af det private arbejdsmarked har været lige positive, så er det altså endt med, at der er stemt ja til det samlede mæglingsforslag. Dermed undgår vi at komme i konflikt i denne omgang,” siger KF’s formand Gert Johansen.

Overenskomsten løber i tre år og træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. marts i år.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til den nye overenskomst eller til afstemningen, er du velkommen til at kontakte Hans Erik Truelsen.

Kontakt Hans Erik Truelsen
Læs mere

Om OK20

Se selve forliget, mæglingsforslaget og KF's kommentarer her sammen med indholdet af den kommende overenskomst. 

Se KF’s gennemgang af overenskomstforliget på arkitektområdet