Gå til sidens indhold

Ny lov om kontrakter forbedrer arbejdsvilkår

En ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår træder i kraft den 1. juli 2023 og forbedrer arbejdsvilkår og aftaler for medarbejdere, der ikke er omfattet af visse overenskomster. Få de vigtigste ændringer her.

Ny Lov Om Ansaettelsesbeviser FOTO Pixabay
Den nye love medfører overordnet, at arbejdsgiveren har en udvidet oplysningspligt i ansættelsesbeviset, og at lønmodtagere med en løsere tilknytning som fx vikarer, deltidsansatte og ansatte med tilkaldevagter får flere rettigheder. Foto: Pixabay

En ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår træder i kraft den 1. juli 2023 og får betydning for alle, der ansat mere end tre timer om ugen og ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, der har implementeret arbejdstidsdirektivet.

Loven gennemfører hermed EU-direktivet om gennemsigtige og uforudsigelige arbejdsvilkår, som blev vedtaget i juni 2019.

Overordnet medfører loven, at arbejdsgiveren har en udvidet oplysningspligt i ansættelsesbeviset, og at lønmodtagere med en løsere tilknytning som fx vikarer, deltidsansatte og ansatte med tilkaldevagter får flere rettigheder.

Udvidet oplysningspligt for arbejdsgiver og flere minimumskrav

Blandt nogle af de nye ændringer er:

  • Skærpede frister for oplysningspligt: Visse oplysninger skal gives til medarbejderen allerede inden syv dage, mens andre skal gives, senest en måned efter at ansættelsen er påbegyndt.
  • Udvidet oplysningspligt: Arbejdsgiveren har en udvidet pligt til at give medarbejderen oplysninger om ansættelsesforholdet som fx varigheden af fravær med løn (der gælder bredere end oplysningen om ret til betalt ferie), betalt uddannelse og varighed/vilkår for prøvetid.
  • Nye mindstekrav til medarbejderes arbejdsvilkår: Mindstekravene medfører bl.a., at en prøvetid ikke kan overstige seks måneder, at en arbejdsgiver ikke umiddelbart må hindre en medarbejder i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, og at arbejdsgiveren kun må pålægge en medarbejder med ”et helt eller overvejende uforudsigeligt arbejdsmønster” at arbejde, hvis arbejdet finder sted inden for forudbestemte referenceperioder. Medarbejderen kan tilkendes en godtgørelse, hvis der sker brud på mindstekravene.
  • Delt bevisbyrde: Gælder i sager, hvor en medarbejder er blevet udsat for ugunstig behandling, fordi medarbejderen har udøvet sine rettigheder i henhold til loven. Det kan fx betyde, at en medarbejderen får tilkendt en godtgørelse, hvis en virksomhed ikke kan bevise, at en opsigelse ikke skyldes medarbejderens klage over brud på loven. Delt bevisbyrde er i øvrigt implementeret i de fleste overenskomster.

Kan også gælde  kontrakter før 1. juli ved anmodning

Arbejdsgiverne har ikke pligt til at udarbejde nye ansættelseskontrakter, der er indgået før 1. juli 2023. Men arbejdsgiveren skal imødekomme en anmodning fra medarbejderen om yderligere oplysninger inden for otte uger efter, at medarbejderen har anmodet herom.

Få mere viden om ansættelsesvilkår

Er du i tvivl om dine ansættelsesvilkår, eller ønsker du rådgivning om din kontrakt, kan du kontakte KF eller læse mere på vores hjemmeside:

Ansættelsesvilkår