Gå til sidens indhold

Nye barselsregler fra 2. august 2022

Den 2. august 2022 træder nye regler om barsel i kraft. I den nye lov har hver forælder som udgangspunkt ret til 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Få her et hurtigt overblik.

Far Og Barn Pixabay Pexels
I den nye orlovsmodel bliver de 48 ugers barselsorlov delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal to af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen. Foto: Pixabay

En ny barselslov træder i kraft for alle, der har født eller adopteret børn fra den 2. august 2022 og frem.

Som noget nyt bliver de 48 ugers barselsorlov med barselsdagpenge delt ligeligt mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen med barselsdagpenge. Ud af de 24 uger skal 2 af ugerne stadig holdes i forbindelse med fødslen.

Udover ugerne med barselsdagpenge kan moren holde yderligere 18 ugers barselsfravær (i alt 42 uger), og far/medmor kan holde yderligere 10 ugers barselsfravær (i alt 34 uger). Disse yderligere uger er ret til orlov/fravær, men der følger ikke barselsdagpenge med dem.

Ret til løn under barsel afhænger af ens ansættelsesvilkår og er ikke reguleret i barselsloven.

En del af barslen er øremærket for lønmodtagere

I de nye barselsregler er den største forskel, at forældrene – hvis de er lønmodtagere – nu hver har 11 ugers øremærket barsel med barselsdagpenge. At ugerne er øremærkede, betyder, at de ikke kan overdrages til den anden forælder. Så hvis man ikke bruger dem, bortfalder de.

Øremærket orlov skal afholdes inden barnet er fyldt 1 år.  

Hvis man er ledig, studerende eller selvstændig, er man ikke omfattet af reglerne om øremærkning – bortset fra de 2 uger lige efter barnets fødsel – og kan derfor overføre flere uger til den anden forælder, end lønmodtagere kan.

Hvis du er studerende, har du som udgangspunkt ikke ret til barselsdagpenge, men holder i stedet barsel på SU.

Varsling af orlov er ændret

Reglerne om varsling af orlov er også ændrede. Mor skal stadig varsle, at hun er gravid senest 3 måneder før forventet termin. Far/medmor skal varsle det senest 4 uger før forventet termin. Når barnet er født, skal man inden for 6 uger efter fødslen varsle, hvordan man vil holde resten af sin barsel.

Husk at det er fødselstidspunktet, der bestemmer, hvilke regler du er omfattet af, og ikke terminsdatoen. Hvis du fx har termin den 30. juli, men barnet først fødes efter den 2. august 2022, gælder de nye regler. Hvis du har termin efter den 2. august 2022, men føder før, gælder de nuværende regler.

Vær derfor opmærksom på, at du måske skal varsle dit fravær over for arbejdsgiver efter andre regler, end du oprindeligt har varslet efter.

Hvis man ønsker at overdrage orlov, skal man gøre det aktivt, inden orloven skal holdes. Ellers kan den ikke overdrages.

Læs mere om både de nye og gamle barselsregler på KF.dk/barsel.

Du kan også læse en udvidet version af denne artikel i Konstruktøren nr. 2 2022.

Få overblik over ny og gammel barselsorlov

Forældre kan holde barselsorlov sammen eller hver for sig. Læs mere på KF.dk om rettigheder, regler, varsler og økonomi – både med hensyn til den nye og den gamle barselsorlov:

Ny barselslov

Hvor meget orlov kan overdrages?

Begge forældre har stadig ret til to ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.

Uger med barselsdagpenge, som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden afhængig af status på arbejdsmarkedet:

  • Lønmodtager: Som udgangspunkt kan man vælge at overdrage 13 uger med barselsdagpenge til den anden forælder (24÷2÷9 uger = 13 uger).
  • Ledig eller studerende mor: Man kan overdrage op til 14 orlovsuger til den anden forælder.
  • Selvstændig mor: Man kan man overdrage i alt 22 orlovsuger til den anden forælder (8+14 uger = 22 uger).
  • Ledig, selvstændig eller studerende far eller medmor: Det er muligt at overdrage op til 22 orlovsuger til den anden forælder.

Al orlov skal som hovedregel være afholdt, inden barnet er fyldt 1 år. Men noget af orloven kan udskydes til, at barnet er 9 år.

Få mere uddybende information på: