Gå til sidens indhold

OK23: Forligsmanden klar med mæglingsskitse

Forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag, som får stor betydning for den nye konstruktøroverenskomst på arkitektområdet. Nu skal de involverede parter tage stilling til om, de vil acceptere forslaget. Her får du overblik over forslaget.

Kirsten Nielsen 9 Foto Nicolai Perjesi
Kirsten Nielsen anbefaler bygningskonstruktørerne at stemme ja til den mæglingskitse, forligsmanden har fremsat på arkitektområdet. Foto: Nicolai Perjesi

Bygningskonstruktører ansat på arkitektområdet kan se frem til stigninger i lønnen og bedre barselsregler de kommende 2 år.

Det fremgår blandt andet af den mæglingsskitse, som forligsmanden har fremlagt, og som vil få betydning for de områder, der ikke har kunnet opnå forlig med Dansk Industri (DI); herunder Konstruktørforeningens (KF’s) overenskomst for bygningskonstruktører ansat på tegnestuer.

Mæglingsskitsen, som forligsmanden fremlagde den 22. marts 2023, er afgørende for indholdet af den nye konstruktøroverenskomst på arkitektområdet. Det skyldes, at DI og de fagforeninger, der forhandlede på arkitektområdet, ikke kunne blive enige om indholdet af en ny overenskomst, men i stedet kun blev enige om, at arkitektområdet skal være en del af forligsmandens mæglingsforslag.

Økonomisk ramme og indhold i mæglingsskitsen

Mæglingsskitsens indhold svarer i alt væsentligt til de forlig, der ellers er indgået på det private område. Udover en stigning i den disponible løn på 2 % fra 1. juni 2023, kan bygningskonstruktørerne også se frem til en stigning i den særlige opsparing fra den 1. marts 2024 på samme niveau som i det toneangivende industriforlig. Hertil kommer, hvad der skal forhandles af løn lokalt.

Mæglingsskitsen indeholder derudover blandt andet en forhøjelse af alle lånbåndssatser (minimallønsatser), forhøjelse af arbejdsgivers pensionsbidrag, og mere barsel med løn – en pakke som samlet set svarer til, hvad der er givet på de øvrige områder. KF’s formand Kirsten Nielsen siger om skitsen:

“Dette resultat kan vi være godt tilfredse med. Alt i alt er vi gennem mæglingsskitsen landet et sted, hvor medlemmerne får de samme forbedringer, der er givet i alle de forlig, som vi kan sammenligne os med.“

Konsekvenser af et ’ja’ og et ’nej’

Alle KF’s medlemmer ansat på arkitektområdet får mulighed for at stemme. Derfor vil du, hvis du er bygningskonstruktør ansat på en tegnestue, modtage nærmere information om afstemningen inden for den kommende uge med en uddybende gennemgang om resultatet og en anbefaling fra KF’s bestyrelse.

Mæglingsforslaget skal sammen med de overenskomstforlig, der er indgået på de øvrige private områder, til samlet afstemning blandt alle 600.000 medlemmer. Resultatet skal afleveres til Forligsinstitutionen senest den 12. april 2023 kl. 10.

Hvis et flertal stemmer ’ja’, skal de involverede fagforeninger, som udover KF er Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), DM og Teknisk Landsforbund (TL), sammen med DI foretage en præcis oversættelse af forligsmandens mæglingsforslag til overenskomsten på arkitektområdet og lave ny overenskomsttekster.

Hvis et flertal stemmer ’nej’, øges risikoen for en storkonflikt, som kan blive en realitet, hvis et samlet flertal blandt alle 600.000 lønmodtagere stemmer nej.

Læs mere om:

Indholdet af forligsmandens forslag

De væsentligste elementer i forligsmandens mæglingsskitse er:

  • En 2-årig overenskomst fra 1. marts 2023 til 1. marts 2025.
  • Pensionsomlægning og forøgelse af den disponible løn med 2 % pr. 1. juni 2023: Arbejdsgivers bidrag sættes 2 procentpoint op, mens de ansattes eget bidraget sættes 2 procentpoint ned.
  • Samme regulering af særlig opsparing pr. 1. marts 2024, som på andre områder, der forventes at svare til 1,78 % af hele lønnen.
  • Kroneregulering på 4,5 kr. pr. time af alle lønbånd pr. 1. marts 2023 og 2024. Det svarer til at lånbåndene forhøjes med knap 722 kroner om måneden pr. år, dvs. en stigning på ca. 722 kr. pr. 1. marts 2023, og yderligere ca. 722 kr. pr. måned 1. marts 2024, eller i alt en stigning med 1.443 kroner om måneden.
  • Yderligere 2 ugers barselsorlov med løn til far og 2 ugers orlov med løn til fri deling mellem forældrene for børn, der fødes 1. juli 2023 eller senere.

Forligsmanden fremsætter et endeligt mæglingsforslag på lørdag den 25. marts 2023 efter en teknisk gennemgang sammen med de involverede hovedorganisationer på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden (FH, AC og DA). KF forventer ikke, at den tekniske gennemgang vil medføre ændringer, der har betydning for arkitektområdet. Men først når det endelige mæglingsforslag er klar, kan det sendes til urafstemning i den kommende uge.

Se mæglingsskitsen på Forligsmandens hjemmeside
Læs også

KF's site om OK23

På KF's site om OK23 har vi samlet alle nyheder om forhandlingerne - se blandt andet årsagen til at forhandlingerne foregår gennem Forligsinsitutionen - her:

Find alt om OK23 på KF.dk/OK23