Gå til sidens indhold

BYG-ERFA: En dampspærre kan kun udelades ved lufttæt loftkonstruktion og velventilerede tagrum

Hvis dampspærren skal udelades ved efterisolering af tagrum, er det vigtigt både at sikre tilstrækkelig lufttæthed i loftskonstruktionen og ventilation af loftsrummet. Ellers er der risiko for skimmelvækst. Et nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA redegør for fakta om emnet.

BYG ERFA Skimmelsvampevækst
Her ses skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertag i et utilstrækkeligt ventileret tagrum. Foto: BYG-ERFA

”Efterisolering af loftskonstruktioner i boligbyggerier og andre bygninger udføres for at reducere energiforbruget til opvarmning. Efterisolering foretages ofte i bygninger med ventilerede tagkonstruktioner og uudnyttede tagrum, hvor man traditionelt udlægger eller indblæser ny isolering over loftskonstruktionen.”

Det kan man læse i et nyt erfaringsblad, ’Efterisolering af loftskonstruktioner uden dampspærre i ventilerede tagrum’, fra Fonden BYG-ERFA.

Bladet fortsætter:

”Det sikreste er altid at have en tæt dampspærre i loftskonstruktionen. I nogle tilfælde fører simpel efterisolering uden etablering af dampspærre til fugtproblemer i tagrummet, fx skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertage.”

Altid godt at isolere tagrum

I et afsnit om efterisolering uden dampspærre, står der bl.a.:

”Tidligere anbefalede man at etablere en dampspærre, hvis den samlede tykkelse af den oprindelige isolering og efterisolering i loftskonstruktionen oversteg 150 mm. Undersøgelser har dog vist, at selvom en øget isoleringsmængde i loftskonstruktionen reducerer varmetilførslen til tagrummet, påvirkes temperaturen i et velventileret tagrum ikke i betydelig grad. Isoleringstykkelsen har derfor ingen betydning for, om der bør etableres dampspærre.”

Professor på DTU Eva B. Møller, som er en af de tre forfattere til erfaringsbladet, siger endvidere:

”Det er altid en god ide at efterisolere sit tagrum – også gerne med mere end 150 mm isolering. Tidligere har så store mængder isolering betydet, at man skulle montere en dampspærre, men nye undersøgelser viser, at sidstnævnte kan udelades, hvis loftskonstruktionen er tilstrækkelig tæt. Det er den kun, hvis der ikke før efterisoleringen er fugtproblemer i tagrummet, man ikke ændrer på lufttætheden, fx med udboringer til spots, og at ventileringen af loftsrummet er intakt.”

Læs hele artiklen om erfaringsladet i Konstruktøren nr. 3 2021.

BYG-ERFAS ERFARINGSBLAD

Efterisolering af loftskonstruktioner uden dampspærre

I erfaringsbladet – ’Efterisolering af loftskonstruktioner uden dampspærre i ventilerede tagrum’ (ID-nummer: (37) 21 06 15 kan du bl.a. læse om:

  • Dampspærrens funktion i loftskonstruktioner
  • Fugtforhold i ventilerede tagkonstruktioner
  • Vurdering inden efterisolering uden dampspærre
  • Forhold efter isolering
  • Opsætning af dampspærre
  • Isoleringsmaterialer (både diffusionsåbne og tætte).

Find alle erfaringsblade her:

Byg-erfa
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk