Gå til sidens indhold

BYG-ERFA-erfaringsblad: Forhal nedbrydning af sandsten med istandsættelse og vedligehold

Sandsten, der typisk bliver brugt som facadebeklædning og dekoration i ældre bygninger, bliver langsomt nedbrudt af vejr og vind. Et nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA forklarer hvordan den proces kan forhales med nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse.

Sandsten – Nedbrydning, Istandsættelse Og Vedligehold – Forsidefoto
Gotlandsk sandsten i en detalje fra en vinduesindfatning på Voergaard Slot i Nordjylland. Foto: Akanthus Stenkonservering

Sandsten ses ofte som facadebeklædning eller dekorativt element i ældre bygningsværker og monumenter. Men efter mange år i vind og vejr vil sandsten som andre byggematerialer begynde at vise tegn på nedbrydning.

For at forhale eller bremse denne nedbrydningsproces kræver sandsten korrekt og løbende vedligeholdelse, i nogle tilfælde decideret istandsættelse – og ikke mindst viden om sandstens geologiske og fysiske egenskaber.

Mange årsager til nedbrydning af sandsten

Om årsagerne til nedbrydningen siger konservator i Akanthus Stenkonservering, Julie Bartholdy, der også er forfatter til et nyt erfaringsblad ’Sandsten – nedbrydning, istandsættelse og vedligehold’ fra Fonden BYG-ERFA:

”Indsigt i sandstenens geologi og fysiske egenskaber er afgørende for at imødegå nedbrydningsmekanismer, der inddeles i kemiske og fysiske/mekaniske. Ved fx kemisk nedbrydning angribes mineraler i stenen, hovedsagelig i bindemidlet, som går i opløsning og udvaskes eller omdannes. Det forårsages overvejende af luftforurening, men kan fx også sættes i gang af uhensigtsmæssig brug af afrensnings- eller konserveringskemikalier.”

Mange slags fysisk nedbrydning af sandsten

Ved fysisk nedbrydning, der også kaldes mekanisk nedbrydning, opstår der ifølge Julie Bartholdy brud eller svækkelse i stenens sammenhængskraft.

Nedbrydningen kan opstå som følge af fugt og temperatursvingninger, ved slag og stød, vibrationer fra trafik og overbelastning, fx på grund af fejlkonstruktioner. Spændinger kan også opstå, når indlejret jern korroderer og derved udvider sig, eller ved brug af for stærke mørtler i fuger og reparationer,” siger Julie Bartholdy.

En anden årsag til fysisk/mekanisk nedbrydning er letopløselige salte, som i vandig opløsning opsuges af sandstenen, hvorefter saltene skiftevis udkrystalliserer sig og opløses, når stenen henholdsvis udtørres og opfugtes.

Julie Bartholdy tilråder, at man afrenser og tilstandsgennemgår sandstensbeklædning regelmæssigt, fx hvert 5.-10. år.

Læs meget mere i erfaringsbladet ’Sandsten – nedbrydning, istandsættelse og vedligehold’– bl.a. om: 

  • Forskellige afrensningsmetoder – fx med bløde børster og vand, dampning, opfugtning med leromslag, højtryksblæsning, gommage-blæsning, laser, mørtelreparationer og fyringer
  • Skadetyper som fx, reliefforvitring, saltudfældninger, revner og afslag
  • Strategier for istandsættelse. 

Du kan også læse lidt mere om erfaringsladet i en artikel i Konstruktøren nr. 1 2022.

BYG-ERFAS ERFARINGSBLAD

Sandsten – nedbrydning, istandsættelse og vedligehold

Hent BYG-ERFAs erfaringsblad ’Sandsten – nedbrydning, istandsættelse og vedligehold’ (ID-nr. (41) 21 11 26).

NB! Kræver et abonnement eller køb af adgang til de enkelte erfaringsblade.

Hent erfaringsblad
KF’S VIDENSBANK

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri.

Her kan du også finde alle KF’s artikler om BYG-ERFA’s erfaringsblade.

Læs mere på Bygbart.dk