Gå til sidens indhold

BYG-ERFA: Få overblik over krav og regler for fald og vandtætning i vådrum

Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA angiver de gældende retningslinjer for krav om vandafledning fra vådrumsgulve og dermed fald på gulve i tråd med SBi-anvisninger og alment teknisk fælleseje.

Udførelse Af Vådrum – Fald Og Vandtætning – Forsidefoto
Bruseniche, hvor vandet løber uden om skærmvæg på grund af bagfald og manglende forsænkning. Foto: BYG-ERFA

Mange skader i vådrum skyldes, at arbejdet ikke bliver udført korrekt, fordi gældende retningslinjer ikke er fulgt – herunder fordi der har været tvivl om, hvilke retningslinjer der skulle følges.

Projektering og udførelse af vådrum er kompliceret, fordi mange krav skal opfyldes, og skaderne kan være alvorlige som fx vandgennemtrængning, skimmelvækst, råd og svamp, hvilket ofte kræver kostbare udbedringer.

”Bygningsreglementet, BR18, stiller funktionsbaserede krav til vådrum, som er uændrede siden 2008. Men den tilhørende vejledningstekst uddyber nogle af kravene, især om fald på gulv og områder med vandbelastning, og det er nyt i forhold til tidligere bygningsreglementer,” siger civilingeniør og ph.d. Martin Morelli, der er lektor på BUILD, Aalborg Universitet.

Han har sammen med Erik Brandt, civilingeniør og seniorforsker samme sted, og Morten Kronholm Mathiasen, selvstændig diplomingeniør, udarbejdet erfaringsbladet ’Udførelse af vådrum – fald og vandtætning’, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA.

Vejledning tolkes forskelligt

Den nye vejledning i BR18 har medført, at der ikke længere er fuld overensstemmelse mellem vejledningsteksten og retningslinjerne i SBi-anvisning 252 – Vådrum.

Det betyder ifølge Martin Morelli, at vejledningsteksten kan fortolkes forskelligt og dermed give konflikter mellem bygherre, projekterende, håndværker og tilsyn.

Krav til fald i vådrum i BR18

Erfaringsbladet – der primært handler om vådrum i nybyggeri og ved væsentlige renoveringer –angiver følgende krav for vådrum, som også omfatter baderum, bryggers og wc-rum med gulvafløb:

  • Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum
  • Gulve og gulvbelægninger skal være vandtætte (inkl. samlinger, tilslutninger og rørgennemføringer)
  • Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb
  • I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet, og vægge og vægbeklædninger skal være vandtætte (inkl. samlinger, tilslutninger og rørgennemføringer).

Læs hele artiklen om erfaringsladet i Konstruktøren nr. 2 2021.

BYG-ERFAS ERFARINGSBLAD

Udførelse af vådrum

Download BYG-ERFAs erfaringsblad ’Udførelse af vådrum – fald og vandtætning’ (ID-nummer: (50) 21 02 05).

Find alle erfaringsblade her:

BYG-ERFA
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk