Gå til sidens indhold

BYG-ERFA: Nyt erfaringsblad om krav til bygningers lufttæthed

Mange bygninger opfylder ikke kravene til lufttæthed, og det gør det bl.a. svært at overholde energirammen. Desuden giver de skiftende krav og stramninger i Bygningsreglementet usikkerhed om, hvad kravene er. Derfor har BYG-ERFA udgivet et nyt erfaringsblad om kravene til bygningers lufttæthed, og hvordan man opfylder dem.

BYG-ERFA_Bygningers tæthed.jpg
Udstyr til måling af lufttæthed opsat i en døråbning. Ventilatoren i bunden bruges til at skabe henholdsvis over- og undertryk i bygningen i forbindelse med målingen. Foto: BYG-ERFA

Kravene til lufttæthed i bygninger er indført for at forhindre energispild, ved at varm luft strømmer ud gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen. En lufttæt klimaskærm kan også bidrage til bedre indeklima uden træk, fordi luftskiftet gennem ventilationsspalter eller friskluftventiler kan projekteres, så trækgener undgås. 

Mange bygninger opfylder imidlertid ikke de krav til bygningers lufttæthed, der blev indført i 2006.

Udfordringen bliver da, at bygninger, der ikke tæthedsprøves, i energimærkningen bliver tildelt den dårligere værdi af lufttætheden i Bygningsreglementet, BR18. Og det gør det svært at overholde energirammen.

Fonden BYG-ERFA har derfor udgivet et nyt erfaringsblad, ’Bygningers lufttæthed’, om kravene til bygningers lufttæthed og opfyldelsen af dem. Bladet er forfattet og valideret af eksterne eksperter på området.

En tæt klimaskærm kræver stor byggeteknisk viden

Ifølge forfatteren til erfaringsbladet, Lars Due, bygningsingeniør og instruktør hos Isolink Aps, forudsætter en tæt klimaskærm byggeteknisk viden om:

  • Aktuelle krav til lufttæthed i bygninger
  • Tæthedsplanets betydning
  • Materialerne i tæthedsplanet
  • Betydningen af bygningens udformning
  • Udførelse af lufttætte bygningsdele
  • Erfaringer med typiske fejl
  • Lufttæthedsundersøgelser ved trykprøvning.
BYG-ERFA_Nyt erfaringsblad om krav til bygningers lufttæthed – Figur 2.jpg
Tæthedsplan i en bygning efter 2006 – angivet med rødt. Gennembrydninger af tæthedsplanet medfører erfaringsmæssigt problemer, som kan undgås ved omhyggelig planlægning og projektering af detaljer i tæthedsplanet. Grafik: BYG-ERFA

Lars Due opsummerer nogle af de vigtige pointer i erfaringsbladet:

”Bygninger skal projekteres med et tæthedsplan, der fx kan indtegnes på en snittegning (se figur herover, red.). På den måde bliver det let at lokalisere alle detaljerne, fx gennembrydninger, samlinger og tilslutninger samt at lokalisere de materialer, der indgår i detaljerne.”

”Lufttæthed opnås dels ved at anvende lufttætte materialer, dels ved lufttætte samlinger og tilslutninger mellem materialer, bygningsdele og installationer. Udformningen af tæthedsplanet har væsentlig betydning for bygningens samlede tæthed – især udformningen af samlinger mellem tæthedsplanets dele. For at opnå lufttæthed skal detaljerne desuden projekteres, så de er bygbare. Derfor bør placeringen af tæthedsplanet og detaljernes tæthed, fx samlinger og gennemføringer, overvejes tidligt i planlægningen/projekteringen.”.

BYG-ERFA_Bygningers tæthed – Figur 1.jpg
Inden 2006 var tæthedsplanet i mange nye bygninger relativt utæt. Figuren viser vindpåvirkning og luftstrømning gennem en bygning – dvs. trækgener i vindside og varmetab gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen i læsiden. Grafik: BYG-ERFA
Nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA

Bygningers tæthed

Læs mere om ventilering af tætte bygninger, tæthedskrav, bygningsudformning, tæthedsplanet og dets materialer, testbegreber, damp-, fugt- og radonspærre, trykprøvning, opmærksomhedspunkter, fremgangsmåder og certificering i erfaringsbladet:

Bygningers lufttæthed
Download

Flere nye erfaringsblade fra BYG-ERFA

KF’S MEDIER

Fagbladet Konstruktøren

Konstruktøren er et journalistisk redigeret medlemsblad, der bringer relevante og aktuelle artikler om bl.a. byggeri, byggebranche og bygningskonstruktør-professionen.

Læs den seneste udgave eller tidligere udgaver af medlemsbladet:

KONSTRUKTØREN
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk