Gå til sidens indhold

BYG-ERFA-vejledning om tæthed i tagmembraners tilslutning til ydervægge

BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad om inddækninger, der kan være et svagt punkt på en bygning, hvis de ikke er projekteret eller udført korrekt. Det kan bl.a. medføre indtrængen af vand og dyre skader.

BYG-ERFA_Tagmenbraner.jpg
Denne facadepuds er nedbrudt som følge af vand- og frostpåvirkning, fordi det fejlagtigt er forsøgt at opnå tæthed mellem facadepuds og tagmembran udelukkende med en fugemasse og altså uden en korrekt inddækning. Foto: BYG-ERFA

For lav eller manglende inddækning, hvor tagmembraner støder til ydervægge.

Det er nogle af årsagerne til, at der kan trænge vand ind i byggerier og dermed skade dem med store økonomiske udgifter til følge.

For at dæmme op for skader omkring tagmembraner har Fonden BYG-ERFA udgivet erfaringsbladet ‘Tagmembraners tilslutning til ydervægge – udformning af inddækninger’, som bl.a. redegør for korrekte højder for og montering af inddækninger, når tagmembraner sluttes til forskellige typer ydervægge – fx formure (skalmure), puds på udvendigt isoleret murværk/beton og lette vægge.

Inddækningshøjden er afgørende  

I varme tage føres dampspærren op ad den tilstødende væg og klæbes sammen med tagmembranen. Derved opnås den fornødne lufttæthed, som forhindrer, at varm og fugtig rumluft trænger op i isoleringen og giver anledning til uønsket kondens.

Om erfaringsbladets anbefalinger siger direktør i BYG-ERFA Susanne Pouline Svendsen:

“Selv om der i erfaringsbladet gives generelle anbefalinger ved tilslutning til forskellige vægtyper, må det i hvert enkelt tilfælde vurderes i projekteringen, om der vil kunne forekomme særlig stor vandbelastning. Det gælder fx vandbelastning som følge af slagregn, der ledes ned på taget fra en særlig høj tilstødende vægflade eller opstuvning af vand som følge af skybrud. Det er også en god ide allerede i projekteringen at planlægge, hvordan man løbende kan udskifte fugemasser og fugebånd.”

Læs hele artiklen i Konstruktøren nr. 3 2019.

ERFARINGSBLAD

Tagmembraners tilslutning

Læs det samlede erfaringsblad og mere om membraner i forhold til puds, lette vægge, beton og på grønne tage og tagterrasser på Byg-erfa.dk/tagmembraners-tilslutning.

Mere viden

Hvad er BYG-ERFA?

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning primært i form af erfaringsblade.

BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af Molio, Byggeskadefonden, BVB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Læs mere på BYG-ERFA.dk.

KF’S MEDIER

Fagbladet Konstruktøren

Konstruktøren er et journalistisk redigeret medlemsblad, der bringer relevante og aktuelle artikler om bl.a. byggeri, byggebranche og bygningskonstruktør-professionen.

Læs den seneste udgave eller tidligere udgaver af medlemsbladet:

KONSTRUKTØREN
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk