Gå til sidens indhold

Debat: Hvorfor tager I ikke konstruktører på den internationale linje i praktik?

Underviser Bill Davey på Professionshøjskolen UCN undrer sig over, at virksomheder især i det nordjyske område ikke er mere villige til at tage konstruktørstuderende fra den internationale linje i praktik. Kompetencerne er de samme, og et evt. lavere danskniveau opvejes bl.a. af et godt kendskab til teknisk engelsk og en stor arbejdsmotivation.

Bill Davey og studerende_Foto UCN.jpg
Bill Davey (tv) mener, at der er mange fordele ved at tage de internationale studerende i praktik. Bl.a. har de ofte et ekstra godt kendskab til teknisk engelsk, evne for at begå sig i forskellige kulturer og en stor arbejdsmotivation. Foto: UCN.

”På Professionshøjskolen UCN kommer det hvert år bag på os, at det er sværere for de studerende på den internationale konstruktørlinje at få en praktikplads på 6. semester, end det er for deres danske medstuderende.”

Det siger lektor på Professionshøjskolen UCN Bill Davey i Meningsstafetten i Konstruktøren nr. 2 2020.

Han fortsætter:

”Vi forstår ikke, hvad der holder virksomhederne tilbage, når nu de internationale studerende har helt de samme kompetencer som de danske – fra den nyeste faglige viden om praksis og metoder til perspektiver omkring innovation.”

Godt kendskab til teknisk engelsk

I sit indlæg reflekterer Bill Davey over, at årsagen måske er, at de studerendes dansk ikke er på samme niveau som deres danske klassekammeraters.

”Men til gengæld har de ud over deres eget modersmål et rigtig godt kendskab til engelsk – også teknisk engelsk – da uddannelsen jo foregår på engelsk. Samtidig taler flere af dem også et tredje sprog,” siger han, men lander alligevel på en forklaring om, at den manglende efterspørgsel på de internationale studerende måske mest af alt handler om manglende kendskab hos virksomhederne.

Dog nævner han, at flere større firmaer som fx Enggaard, Sweco, Unilite, Henning Larsen og BIG trods alt har taget internationale studerende i praktik og ” i dag nyder godt af at have nogle af de tidligere internationale konstruktørstuderende blandt deres fastansatte”.

Praktik i eget hjemland af nød

At de udenlandske studerende nogle gange ikke får en praktikplads, betyder, at de så må søge en praktikplads i deres hjemland.

”Det forringer deres tilknytning til det danske arbejdsmarked og gør det sværere for dem at få job i Danmark efter endt uddannelse.”

Bill Davey slutter sit indlæg af med at sige, at udover de samme kompetencer har studerende på den internationale linje den ekstra bonus, at de er klædt på til at kunne arbejde i flere kulturelle kontekster og måske endda kan være med til at skaffe en dansk virksomhed opgaver i deres hjemland.

Læs hele Meningsstafetten i Konstruktøren nr. 2 2020

Meningsstafetten

Har du en interessant mening?

I Meningsstafetten – som bliver bragt i fagbladet Konstruktøren – skriver branchefolk om holdninger inden for konstruktørrelevante emner. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning, som ikke nødvendigvis er Konstruktørforeningens. Hvis du har en faglig holdning, du gerne vil dele med andre, kontakt bladet@kf.dk.