Gå til sidens indhold

Erfaringsblad fra BYG-ERFA om tagterrasser

BYG-ERFA har i sit erfaringsblad ’Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve’ samlet viden bl.a. om, hvordan man udgår indtrængen af vand.

Tagterrasser (ID nr. (23) 19 09 08)_FOTO BYG-ERFA .jpg
Det er afgørende at følge byggetekniske principper for konstruktionsopbygning, valg af membrantyper og isoleringsmaterialer for at få en tæt tagterrasse. Her er man ved at bryde et trædæk op for at finde en lækage i tagdækningen. Foto: BYG-ERFA

I de senere år er der konstateret adskillige tilfælde af vandindtrængen ved inddækninger på tagterrasser.

Det skyldes i mange tilfælde, at der i forbindelse med etablering af niveaufri adgang er projekteret med for lav inddækningshøjde, hvor belægningen på tagterrassen møder den tilstødende dør eller facadepartiet.

Desuden har det vist sig, at tagterrassers opbygning ikke altid udføres, så afvandingen fra terrasseoverfladen fungerer tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på de geometriske forhold i forbindelse med etablering af fald og inddækningshøjder.

Det fortæller civilingeniør og indehaver af Bunch Bygningsfysik ApS Tommy Bunch-Nielsen – som er en af forfatterne bag erfaringsbladet ’Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve’, udgivet af Fonden BYG-ERFA.

Særlige foranstaltninger for at udligne højdeforskel

”Da gulvoverfladen i bygningen og på terrassen skal ligge i samme niveau for at opnå niveaufri adgang, kræver det særlige foranstaltninger at udligne den højdeforskel på cirka 500 mm, som terrasseopbygningen kan komme til at udgøre,” siger Tommy Bunch-Nielsen.

De angivne mål for isoleringen kan reduceres, hvis man vælger isoleringsmaterialer med en bedre isoleringsevne.

”Hvis den store gulvopbygning ønskes undgået, kan der udføres en forskydning i etagedækket, så det sænkes under terrassen. Dette giver så lokalt en lavere loftshøjde og ellers må der indføres et nedhængt loft. Husk også, at en øget etagehøjde kan medføre overskridelse af et eventuelt højdegrænseplan for bygningen, hvilket der allerede skal tages hensyn til ved planlægningen.”

Har man et duo-tag eller et omvendt tag, vil standardværdierne for isoleringsmaterialets isoleringsevne i de fleste tilfælde skulle forøges.

Læs mere i erfaringsbladet om isoleringsmetode og -materialer, forspændte betondækelementer, niveaufri adgang, afvandingsforhold, etagehøjder og isoleringstykkelse, samt drift og vedligehold af en tagterrasse.

Artikel om tagterrasser

Læs den mere fyldige artikel i Konstruktøren nr. 2 2020 om erfaringsbladet ’Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve’ (side 17).

NB!
I papirudgaven har der indsneget sig en fejl: På side 18 i afsnit 5, er ordet ’reduceres’ forkert. I stedet skal der stå 'forøges':

”Har man et duo-tag eller et omvendt tag, vil standardværdierne for isoleringsmaterialets isoleringsevne i de fleste tilfælde skulle forøges.”

Konstruktøren nr. 2
BYG-ERFA

Vigtig viden om tagterrasser

I erfaringsbladet ’Tagterrasser – inddækningshøjde, niveaufri adgang, isolering, afvanding, opbygning af gulve’ kan du bl.a. læse om:

  • Isoleringsmetode og -materialer
  • Forspændte betondæk-elementer
  • Niveaufri adgang
  • Afvandingsforhold
  • Etagehøjder
  • Isoleringstykkelse
  • Drift og vedligehold

Download (mod betaling):

Erfaringsblad
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri. Her kan du også finde KF’s artikler om udvalgte BYG-ERFA-erfaringsblade.

Læs mere på:

Bygbart.dk