Gå til sidens indhold

Urafstemning: KF’s medlemmer stemmer for syv forslag til ændringer i vedtægterne

Konstruktørforeningens medlemmer har ved en elektronisk urafstemning stemt for syv forslag til ændringer i vedtægterne, som bl.a. omfatter længere tidsfrister omkring ekstraordinære valg.

GF 2022 09
De syv forslag til vedtægtsændringer blev fremsat på KF’s generalforsamling i oktober 2022 og sendt til urafstemning blandt KF’s stemmeberettigede medlemmer (erhvervsaktive, ledige og seniormedlemmer) i perioden 16. februar-2. marts 2023. Foto: Palle Skov

Konstruktørforeningens medlemmer har ved en urafstemning stemt for alle de syv forslag til vedtægtsændringer, som KF’s generalforsamling i oktober 2022 foreslog at sende til afstemning.

De syv nu vedtagne ændringer handler om:

  1. Længere tidsfrister omkring ekstraordinære valg
  2. Regionsledelsen skal kunne udpege et regionsvalgt bestyrelsesmedlem i særlige tilfælde
  3. Bestyrelsen skal kunne udpege en frivillig næstformand i særlige tilfælde
  4. Præcisering af at et medlem kun kan være stiller for én kandidat pr. valg
  5. Bortfald af fratrædelsesløn for formandskabet ved frivillig fratræden og pension
  6. Justering af optagelseskriterier for bl.a. cand.tech.arch-uddannede bygningskonstruktører
  7. Præcisering af antallet af medlemmer i regionsledelsen.

Stemmeprocent på 11 % er tilfredsstillende

11 % af de stemmeberettigede medlemmer deltog i urafstemning, hvilket ifølge KF's sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen er lidt flere end normalt ved den slags urafstemninger:

”En valgdeltagelse på 11% er faktisk flot, i betragtning af at medlemmerne skal stemme om noget så ’bureaukratisk’ og uspændende som justering af foreningens vedtægter.”

Lille hældning mod direkte foreningsdemokrati

Om selve resultatet af afstemningen siger Kim Benzon Knudsen:

”Samlet set har 97 % af dem, der stemte, givet støtte til de forslag, der blev anbefalet af generalforsamlingen i oktober 2022. Der er dog en lille smule forskel på opbakningen bag de enkelte forslag, hvilket viser, at de, der har stemt, har overvejet deres stemme lidt ekstra. Og det er jo godt.”

”Det er også interessant at bemærke, at de forslag, hvor støtten har været en smule mindre end ved de andre forslag, handler om de vedtægtsændringer, der skal give bestyrelsen eller regionsledelsen udvidet adgang til at udpege et bestyrelsesmedlem. Det viser på sin vis, at medlemmerne går op i at kunne vælge repræsentanterne direkte, hvilket for mig at se er udtryk for en fin holdning til foreningsdemokratiet.”

Kim Benzon Knudsen understreger dog, at de to forslag (nr. 2 og 3 ovenover) blev vedtaget med 95 % af stemmerne.

Læs mere om baggrunden for de syv forslag til ændringer af vedtægterne i nyheden KF sender vedtægtsændringer til afstemning.

KF's vedtægter

Konstruktørforeningen styres efter de vedtægter, som foreningens medlemmer har vedtaget. Se:

ORGANISATION

Bestyrelse og regionsledelser

Se hvem der sidder i Konstruktørforeningens bestyrelse, de 5 regionsledelser og de mange udvalg og netværk:

KF’s netværk