Gå til sidens indhold
OK23:

Stort flertal stemmer ja til nye overenskomster

Ansatte på det private område har stemt om forligsmandens forslag til nye overenskomster. Resultatet af afstemningerne er et klart 'JA' – også blandt bygningskonstruktørerne. Dermed er der ikke længere risiko for en konflikt.

Kirsten Nielsen (bredformat) Foto Palle Skov
Formand for Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen er glad for, at så stor en andel af medlemmerne valgte at stemme, og at det blev et 'ja' til mæglingsforslaget og dermed også en ny overenskomst for 2023-25 for bygningskonstruktører ansat i arkitektvirksomheder. Foto: Palle Skov

Mæglingsforslaget om de nye overenskomster på det private område – herunder overenskomsten for bygningskonstruktører ansat i arkitektvirksomheder – er netop stemt hjem med et klart ’ja’ fra de privatansatte lønmodtagerne. Det oplyser Forligsinstitutionen på sin hjemmeside den 12. april 2023.

Resultatet af afstemningen

Ikke mindre end ca. 400.000 privatansatte lønmodtagere har kunnet stemme 'ja' eller 'nej' til det mæglingsforslag, som forligsmanden fremsatte den 23. marts 2023.

Mæglingsforslaget dækker både bygningskonstruktører og en lang række andre privatansatte som fx kontoransatte, journalister, urmagere, tømrere og mange andre faggrupper.

Af de stemmeberettigede lønmodtagere har 59,3 % stemt – heraf har 79 % stemt 'ja' til mæglingsforslaget. På arbejdsgiversiden er forslaget vedtaget med 100 % ja-stemmer.

Blandt bygningskonstruktørerne har i alt 43 % af de stemmeberettigede medlemmer afgivet deres stemme. Ud af dem har 86 % stemt ’ja’ til forslaget, mens 14 % har stemt ’nej’.

”Jeg er glad for, at så stor en andel af medlemmerne har valgt at stemme, og at det blev et 'ja'. Det er resultat, vi godt kan leve med, og det lader til, at størstedelen af de arkitektansatte medlemmer også synes det samme,” siger bygningskonstruktørernes formand Kirsten Nielsen og tilføjer: 

”Vi kan også se, at antallet af nej-stemmer blandt bygningskonstruktørerne er større end ved de seneste to overenskomstfornyelser med DI som forhandlingsmodpart. Vi må finde ud af, hvad baggrunden er for dette, så vi kan drøfte det med medlemmerne, inden vi skal forhandle overenskomsten næste gang i 2025.”

Forslaget skal oversættes til overenskomst

Næste trin på vejen mod at få den ny overenskomst på plads er, at arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer mødes og oversætter mæglingsforslaget til færdig overenskomsttekst.

”Selv om vi med mæglingsforliget og afstemningen er næsten i mål med den nye overenskomst, skal mæglingsforslaget omsættes til den nye overenskomst for arkitektområdet. Derfor er næste trin i processen, at vi sammen med de andre lønmodtagerorganisationer på arkitektområdet og Dansk Industri hurtigst muligt får omsat mæglingsforslaget til konkret tekst i den nye overenskomst, der skal gælde for 2023-25,” siger Kirsten Nielsen.

Når den ny overenskomst er helt på plads, udsendes den direkte til alle medlemmer ansat på arkitektområdet. Overenskomsten træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2023.

Hvis du ikke allerede har opdateret din arbejdsgiver, så husk at gøre det på Mit KF – så er du sikker på, at du løbende modtager den relevante information fra KF.

Forhandlingens parter på arkitektområdet

Udover Konstruktørforeningen indgår følgende lønmodtagerorganisationer i forhandlingerne:

  • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
  • DM
  • Teknisk Landsforbund (TL)

Se Forligsinstitutionens meddelelse

Her kan du se Forligsinstitutionens egen meddelelse fra 12. april 2023 om resultatet af afstemningen:

Resultat af afstemningen om forligsmandens mæglingsforslag

Se din formands kommentarer til forhandlingerne

Læs her Kirsten Nielsens perspektiv på forløbet af forhandlingerne med Dansk Industri, og hvorfor forhandlingerne endte i Forligsinstitutionen og med et mæglingsforslag.

OK23: KF’s formand kommenterer forhandlingerne

Se KF's gennemgang af mæglingsforslaget

Se hvad Forligsmandens mæglingsforslag betyder for de arkitektansatte bygningskonstruktører:

Se KF's gennemgang af mæglingsforslaget (PDF)

Her finder du overenskomsten senere

Når de nye overenskomster er plads, kan du altid hente dem her:

Overenskomster på det private område

Find alt om OK

På vores særlige side finder du alt om overenskomstforhandlingerne på arkitektområdet i 2023: 

Vis mig OK23-siden