Gå til sidens indhold

For få certificerede rådgivere i ny ordning

Ekstra mange byggeansøgninger og for få certificerede rådgivere prægede situationen, da den nye certificeringsordning trådte i kraft 1. januar 2020. En overgangsordning for certificerede statikere frem til 1. juli 2020 skal afhjælpe flaskehalsen.

Ny certificeringsordning_FOTO Nicolai Perjesi.jpg
KF’s kritiske holdning til den nye certificeringsordning har vist sig begrundet med bl.a. flaskehalse i byggesagsbehandlingen, hvilket potentielt kan bremse vækst og produktivitet i byggeriet – mener KF's formand. Foto: Nicolai Perjesi

Fra årsskiftet 2020 blev den kommunale sagsbehandling af de brand- og konstruktionstekniske forhold afskaffet og erstattet af en certificeringsordning for brand og konstruktion i kompliceret byggeri.

I december 2019 oplevede flere kommuner et boom i antallet af byggeansøgninger, hvilket ifølge Licitationen skyldtes, at mange bygherrer ville nå at sende en ansøgning, før den nye certificeringsordning trådte i kraft. Som en sektionsleder i Randers Kommune siger til avisen:

”Vi har en formodning om, at en del af stigningen skyldtes, at der ved årsskiftet ventede nye certificeringsordninger for brand og konstruktion i kompliceret byggeri. Derfor har bygherrer nok skyndt sig at søge om byggetilladelse efter den kendte ordning for byggesagsbehandling frem for at give sig i kast med den nye.”

Ønske om mere ensartet byggesagsbehandling

Baggrunden for certificeringsordningen – der blev vedtaget af Folketinget i 2016 – er at sikre, at de tekniske bestemmelser for brand og konstruktioner bliver opfyldt ens på tværs af kommunerne.

I stedet for at få kommunens godkendelse skal en bygherre ifølge de nye regler have de brand- og konstruktionstekniske forhold godkendt af en særligt certificeret bygningsrådgiver.

Mangel på rådgivere forlænger overgangsordning

Som flere i byggebranchen – heriblandt KF – længe har gjort Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opmærksom på, har virkeligheden ikke kunnet følge med intentionerne bag certificeringsordningen. Det har betydet, at der ved årsskiftet var uddannet alt for få certificerede rådgivere – især statikere, som der pr. 1. januar var 24 af, mens der var 79 certificerede brandrådgivere.

Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vil der være behov for cirka 250 certificerede brandrådgivere og lige så mange certificerede statikere, når certificeringsordningen er fuldt implementeret – hvilket man kan læse i et svar fra boligminister Kaare Dybvad Bek til Folketingets Boligudvalg den 22. januar 2020. Det fremgår dog ikke præcist, hvornår ”certificeringsordningen er fuldt implementeret”.

I samme svar kan man også læse, at flaskehalsproblemet på statikerområdet vil blive imødegået med en overgangsordning, der indebærer, at det frem til 1. juli 2020 er muligt at anvende en statiker, som er anerkendt efter den tidligere ordning.

KF’s kritik mod certificeringsordning var berettiget

Det kommer ikke bag på formand for KF Gert Johansen, at der har været et del røre op til, at den nye certificeringsordning trådte i kraft.

”Det er let at være bagklog, men at der mangler certificerede rådgivere, kommer desværre ikke bag på mig. Som bekendt var KF fra begyndelsen imod certificeringsordningen, fordi vi mente, at det ville skabe et ekstra lag af bureaukrati og en potentiel flaskehals. Begge forudsigelser holdt desværre stik,” siger Gert Johansen og fortsætter:

”Det er ærgerligt, for efter min mening og Verdensbankens analyser havde vi verdens bedste byggesagsbehandlingssystem. Men når vi nu står med den store mangel på certificerede rådgivere, er det min anbefaling, at vi forlænger overgangsperioden til hele 2020, så vi kan sikre, at byggesagsbehandlingen ikke skal være det, der bremser væksten og produktiviteten i byggeriet.”

P.t. er der kun fire godkendte certificeringsorganer: Rambøll certificerer både brand- og statiker-rådgivere, mens DBI certificerer brandrådgivere og Dancert A/S certificerer statikere.

Q&A

Spørgsmål og svar om certificeringsordningen

Bygningsreglementet.dk kan du læse relevante spørgsmål og svar om certificeringsordningen.

Få bl.a. svar på:

  1. Hvordan fungerer certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet?
  2. Skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver eller statiker til alle byggeprojekter fra den 1. januar 2020?
  3. Hvor kan jeg finde vejledninger, der er relevante for certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet?
  4. Hvordan foretages den årlige kontrol af den certificeredes virke?

Læs mere:

Q&A for certificeringsordningen

Midlertidige arrangementer er undtaget certificeringsordningen

Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling i kommunen betyder, at fx et etagebyggeri, en produktionsfacilitet eller en sportshal kan opføres, uden at kommunen skal godkende den konkrete tekniske løsning.

Dette gælder dog ikke midlertidige arrangementer som fx markeder, byfester, festivaler og lignende, midlertidige overnatninger, og arrangementer i eksisterende forsamlingslokaler, hvor man fortsat vil kunne vælge mellem teknisk byggesagsbehandling hos kommunen og en certificeret rådgiver.

Læs mere om den nye ordning i Bygningsreglementet.dk.