Gå til sidens indhold

Københavns Kommune afslører social dumping i byggeriet

Københavns Kommune har i 2018 afsløret sager om underbetaling i flere af de byggerivirksomheder, kommunen samarbejder med. Det er svært at bekæmpe social dumping, men skærpede krav i udbud, mere myndighedskontrol og strengere straffe kan være nogen af midlerne, mener KF’s formand.

Social dumping i Købehavns Kommune_Foto Nicolai Perjesi.jpg
Både Dansk Byggeri og Konstruktørforeningen mener, at kommunerne skal gøre mere for at komme social dumping til livs allerede i udbudsprocessen for bygge- og anlægsopgaver. Foto: Nicolai Perjesi

For lav timeløn, snyderi med feriepenge, pension eller overarbejdsbetaling.

Det er nogen af de eksempler på social dumping, et særligt indsatsteam i Københavns Kommune i 2018 fandt hos 2 ud af 3 firmaer, som kommunen har undersøgt og samarbejder med – primært på byggeriområdet.

Ifølge DR – som bringer nyheden på sin hjemmeside – viste en konkret sag, at 19 medarbejdere gennem flere måneder blev underbetalt af en underleverandør. Sagen endte dog med, at de ansatte fik 1,5 million kr. tilbagebetalt af firmaet.

Presser kvaliteten i byggeriet

Overborgmester Frank Jensens (S) siger til DR om indsatsteamets resultater:

”Vi er opdragsgiver til private virksomheder for mere end ni milliarder kr. om året. Derfor har vi et ansvar for, at det foregår på ordnede vilkår. Man skal kunne leve af sin løn.”

Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen mener, at social dumping både er konkurrenceforvridende og forringer byggeriets kvalitet.

”Sagen fra Københavns Kommune med social dumping hos så mange af sine samarbejdspartnere retter søgelyset mod et emne, som både Konstruktørforeningen og andre organisationer i byggebranchen længe har haft fokus på. Udover at det er konkurrenceforvridende og presser ellers lovlydige virksomheder til at præstere dårligere projekter med hensyn til kvalitet og arbejdsklima, går det ud over de ansattes velfærd og de øvrige former for beskyttelser, som vi i fagbevægelsen har brugt megen tid og penge på at forbedre og sikre.”

Han er overbevist om, at undersøgelsen fra Københavns Kommune kun er toppen af isbjerget.

”At Københavns Kommune har konstateret social dumping er ikke et enestående eksempel – og det skulle heller ikke undre mig, at det kun er et mørketal, man har fundet frem til. Vi ved, at der findes social dumping overalt i byggeriet og også i andre brancher – som fx den meget grove sag for nogle måneder siden med de asiatiske lastbilchauffører i Sønderjylland, der nærmest var interneret i containere og havde en meget lav timeløn.”

Ingen lette løsninger mod social dumpning

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius fra Dansk Byggeri opfordrer kommunerne til at gøre mere for at komme social dumping til livs allerede i udbudsprocessen med bygge- og anlægsopgaver.

”Når kommunerne modtager tilbud, skal de vælge ud fra andre parametre end bare den laveste pris. For det sender et signal til markedet om, at man skal være billigst. Og så kan nogen føle sig fristet til at snyde,” siger han til DR.

For Gert Johansen findes der ikke nemme løsninger til at imødegå social dumping.

”Umiddelbart er det ikke let at pege på en universel løsning, da det er svært at komme til livs, at en arbejdsgiver og arbejdstager sammen beslutter sig for at snyde. Så ved den rene svindel bør man i højere grad benytte sig af strenge straffe og evt. inddragelse af opholds- og arbejdstilladelse. Det kan selvfølgelig have den sociale bagside, at arbejdstageren er en svag part, som måske ikke helt har forstået, hvad han har indladt sig på. Men her må en voldgift/domstol så ind over,” siger Gert Johansen og fortsætter:

”Udover at jeg mener, at man i udbud skal forlange, at alle på et projekt er dækket af de gældende danske overenskomster, bør myndighederne komme på flere kontrolbesøg på arbejdspladserne, ligesom ledelsen på en byggeplads altid skal have informationer om, hvem der har adgang på byggepladsen – fra navn, adresse og nationalitet til opholdstilladelse og arbejdstilladelse.”

DR-nyhed om social dumping

Læs DR's nyhed om afsløring af social dumping den 9. januar 2019:
Hotline og indsatsteam afslører over 150 sager om social dumping i København