Gå til sidens indhold

Lønkompensation skal holde hånden under virksomheder og minimere afskedigelser

En trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgiverorganisationer og en del af fagbevægelsen skal sikre virksomheder mod konkurs under corona-krisen. Det sker bl.a. ved, at regeringen kompenserer for en del af lønnen. NB! Opdateret 9. juni 2020.

Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen. Foto: Nicolai Perjesi
KF holder dig orienteret om, hvordan du skal forholde dig som lønmodtager. Foto: Nicolai Perjesi

Coronavirus har allerede påvirket vores samfund markant og sat stort set alt i stå. Lønmodtagere er sendt hjem og mange virksomheder frygter for fremtiden.

Derfor har regeringen gennemført forskellige hjælpepakker bl.a. en såkaldt trepartsaftale, der skal holde hånden under erhvervet og sikre arbejdspladser, så færrest muligt mister deres job under coronakrisen. En af hjælpepakkerne indebærer, at virksomheder kan få kompensation for lønnen, mens krisen står på.

Det indeholder aftalen

Hvis du er ansat i en virksomhed, som skal til at opsige mere end 30 % af medarbejderne eller over 50 ansatte, eller sender dig hjem, uden at du kan arbejde hjemmefra, vil virksomheden kunne benytte sig af aftalen om lønkompensation.

Hvis du er månedslønnet, kan din arbejdsgiver få dækket 75 % af din løn - dog højst op til 30.000 kr. pr måned pr. fuldtidsansat medarbejder. Er du ikke ansat på fuld tid, vil beløbet blive tilpasset til de timer, du har.

Du skal selv betale 5 dage i perioden. Du kan både bruge optjent ferie, afspadsering, holde ferie på forskud eller holde fri for egen regning. Mens du er hjemsendt med tilskud fra staten, må du ikke arbejde hjemmefra. Hvis du skal arbejde hjemmefra, har din arbejdsgiver ikke ret til at få kompensation for din løn.

Din arbejdsgiver kan ikke benytte sig af ordningen, hvis du er opsagt før den 9. marts, da ordningen først kommer til at gælde fra den 9. marts til 9. juni 2020.

Ny aftale forlænger lønkompensation til 29. august

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni 2020 enige om at forlænge og udfase den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere til 29. august 2020. Læs mere herom på Finansministeriets hjemmeside.

Følg med på kf.dk

KF's formand Gert Johansen fortæller, at der hele tiden kommer nye initiativer og opfordrer derfor alle medlemmer til at følge nøje med på foreningens hjemmeside. Hans siger:

"Både KF's bestyrelse og sekretariat følger udviklingen nøje, så vi kan straks kan holde medlemmerne orienterede om udviklingen og de nye tiltag, der hele tiden kommer."

Du kan følge med på KF’s særlige site om coronavirus.

Læs mere

På Finansministeriets hjemmeside kan du læse mere om:

Trepartsaftalen fra 30. marts 2020

Den opdaterede aftale fra 5. juni 2020 (som forlænger den midlertidige lønkompensationsordning frem til 29. august 2020)

KF's site om corona

Følg KF’s site om corona her:

Alt om coronavirus