Gå til sidens indhold

Byggeri og studerende: Skær ikke ned på engelsksprogede uddannelser

Seks organisationer – heriblandt KF – har sendt en fælles henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere, hvori de opfordrer politikerne til ikke at skære ned på de engelsksprogede uddannelser inden for STEM – Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Skær Ikke Ned På STEM Uddannelser Pixabay
Især inden for byggebranchen mangler der bygningskonstruktører, ingeniører og lignende kompetencer langt ud i fremtiden, hvilket de internationale studerende skal være med til at afhjælpe, skriver brevskriverne til uddannelsesordførerne. Foto: Pixabay

”Danmark risikerer at tabe noget meget værdifuldt, vigtigt og indtægtsgivende, hvis vi ikke også i fremtiden satser på de engelsksprogede STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering og Mathematics, red.).”

Det skriver KF sammen med fem andre organisationer – bl.a. Foreningen af Rådgivende Ingeniører, DI-Danske Arkitektvirksomheder og Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation – i en henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere den 31. maj 2021.

Henvendelse er skrevet på baggrund af regeringens udspil den 27. maj 2021 om udflytning af uddannelser – ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’. Heri fremgår det bl.a., at planen skal finansieres delvist, ved at man begrænser de engelsksprogede uddannelser.

Beskær ikke de engelsksprogede STEM-uddannelser

I sin henvendelse til ordførerne skriver de seks organisationer bl.a.:

”Selvom vi har stor forståelse for ønsket om at gøre uddannelser mere tilgængelige i større dele af landet, så vil vi indtrængende fraråde besparelser på de engelsksprogede STEM-uddannelser.”

Ifølge brevskriverne mangler det danske arbejdsmarked veluddannet arbejdskraft på STEM-området.

”Specielt inden for byggebranchen mangler der bygningskonstruktører, ingeniører og lignende kompetencer så langt ud i fremtiden, som vi kan se. De internationale studerende er og skal fremover være med til at afhjælpe den mangel. Vi får brug for fagligheder, der kan være med til at understøtte den grønne omstilling og det bæredygtige byggeri frem mod de vedtagne klimamål,” skriver de seks organisationer til uddannelsesordførerne og fortsætter:

”Danmarks styrkeposition i den internationale produktion, handel og samarbejde afhænger af vores danske studerendes kendskab til forhold og fagfolk uden for landets grænser, og det opnår de blandt andet i samkvemmet med de internationale studerende.”

Fasthold og styrk mangfoldigheden på uddannelserne

Brevskriverne afslutter deres henvendelse med følgende opfordring:

”Vi vil derfor appellere til, at man fastholder mangfoldigheden på uddannelserne og på arbejdsmarkedet gennem udvikling og samarbejde mellem danske og engelsksprogede udbud i hele uddannelsessektoren omfattende erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Det kan fx gøres ved at:

  • Styrke de studerendes arbejdsmarkedstilknytning gennem uddannelsen
  • Styrke sprogkundskaberne hos alle studerende
  • Fokusere på de studerendes sociale og faglige netværk.”

Fælles henvendelse til uddannelsesordførerne

Nedenstående 6 organisationer har i fællesskab henvendt sig til uddannelsesordførerne i Folketingets 10 partier:

  1. Konstruktørforeningen v. formand Kirsten Nielsen
  2. Foreningens af Rådgivende Ingeniører v. direktør Henrik Garver
  3. DI-Danske Arkitektvirksomheder v. direktør Lene Espersen
  4. Ingeniørforeningen i Danmark v. formand Thomas Damkjær
  5. De Konstruktørstuderendes Fællesråd v. formand Jonas Bøs Andersen
  6. Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation v. formand Morten Bøye Højgaard
Debatindlæg i Altinget

Studerende: Skær ikke ned på de internationale uddannelser

”Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har glemt, at man i forståelsespapiret lovede, at det ville være slut med nedskæringer på uddannelse. Papiret er ikke mere værd, end det papir, det er skrevet på.”

Det skriver Mike Gudbergsen, Sofie Falck Villadsen og Morten Boye Højgaard, hhv. forperson for Danske Studerendes Fællesråd, forkvinde for Studenterforum UC og formand for Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation.

Læs mere:

Debat i Altinget