Gå til sidens indhold
OK23

Nu begynder forhandlingerne med Dansk Industri

Forhandlingerne om en ny overenskomst mellem ansatte og virksomheder på arkitektområdet er i gang og forløber efter planen. KF forventer at kunne skrive under på den nye aftale med Dansk Industri inden den 1. marts 2023.

Foto: Nicolaj Perjesi
Nu går forhandlingerne på arkitektområdet for alvor i gang. KF's formand Kirsten Nielsen er positiv over for at få forhandlet et godt forlig på plads til tiden. Foto: Nicolai Perjesi

Konstruktørforeningen (KF) har haft første møde med Dansk Industri (DI) den 20. februar 2023 og forhandler sammen med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), DM og Teknisk Landsforbund (TL) i løbet af den kommende tid videre om en ny overenskomst for arkitektbranchen. Den nye overenskomst skal træde i kraft den 1. marts 2023.

KF’s formand Kirsten Nielsen har positive forventninger til forhandlingerne:

”Vi regner med at blive færdige til tiden,” siger hun på baggrund af det netop indgåede gennembrudsforlig.  

Det såkaldte gennembrudsforlig på industriområdet kom på plads søndag den 19. februar 2023 med en 2-årig aftale, der løber frem til den 1. marts 2025. Forliget sætter de overordnede økonomiske rammer for alle andre aftaler på DI’s områder og derfor også for KF’s forhandlinger med DI (se link til CO Industris nyhed i boksen til sidst).

Sådan informerer KF om forløbet

KF informerer om processen via nyhedsbrev til medlemmer og eventuelt via mail eller møde til tillidsrepræsentanterne, men derudover vil der være ret stille:

”Fagforeningerne har aftalt med DI, at vi ikke forhandler i pressen, og hverken fortæller om krav eller indholdet af forhandlingerne. Derfor vil du som medlem nok først høre fra os, når der foreligger et forlig omkring 1. marts,” siger Kirsten Nielsen.

Processen efter et indgået forlig

Selvom der bliver indgået et forlig, er overenskomstprocessen langt fra slut.

”Vi forventer, at vores forlig vil blive sammenkædet med alle andre 1. marts-overenskomster i et samlet mæglingsforslag, som forligsmanden sandsynligvis vil fremsætte i slutningen af marts. Det vil sandsynligvis blive samlet med de overenskomstområder, hvor der ikke er indgået forlig i løbet af marts,” siger Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Derefter sendes mæglingsforslaget til samlet afstemning blandt de ca. 600.000 berørte lønmodtagere. Vedtages mæglingsforslaget, er der fred på det private arbejdsmarked – herunder arkitektbranchen – i overenskomstens løbetid frem til den 1. marts 2025. Hvis mæglingsforslaget stemmes ned, kommer der storkonflikt.”

Konfliktvarsel og medlemskab af KF

På grund af sandsynligheden for, at forligsmanden puljer organisationer, der både har og ikke har opnået forlig, ser KF sig nødsaget til at afgive et konfliktvarsel tirsdag den 21. februar 2023.

”Når vi afgiver konfliktvarsel, allerede før forhandlingerne går i gang, så er det standardprocedure. Vi har også aftalt det med DI,” forklarer Kirsten Nielsen.

Ifølge KF’s vedtægter er det ikke muligt at melde sig ud af KF, når der er afgivet konfliktvarsel, og indtil faren for en konflikt er drevet over.

Læs mere

Om gennembrudsforliget

Du kan læse mere om gennembrudsforliget på CO Industris hjemmeside:

INDUSTRIENS ANSATTE FÅR MERE I LØNPOSEN

10 tips til håndtering af uorganiserede

Har du en kollega, der ikke er medlem af en fagforening, så får du her 10 gode tips til, hvordan du kan håndtere det på en god måde. 

OK23: Håndtering af uorganiserede kolleger

Kontakt KF's OK-rådgivning

Hvis du har spørgsmål vedrørende overenskomstforhandlingerne (OK), kan du skrive til vores særlige overenskomstpostkasse (ok@kf.dk) og få direkte svar fra vores rådgivere med ekspertise i overenskomster:

Skriv til vores ok-postkasse

Se KF’s vedtægter

Se KF’s vedtægter her og læs afsnittet om konflikt på side 9:

Konstruktørforeningens vedtægter