Gå til sidens indhold
OK23

Ny overenskomst for arkitektområdet indgås via mæglingsforslag fra forligsmanden

KF og Dansk Industri er blevet enige om at indgå i forligsmandens mæglingsforslag for en ny overenskomst for arkitektområdet. Det skyldes, at de involverede fagforeninger og DI ikke kan blive enige om indholdet af den nye overenskomst.

OK23 (Shaking Hands) Pixabay
Forligsmanden har den 13. marts 2023 udskudt alle konfliktvarsler i yderligere 2 uger. KF forventer, at forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag senest i slutningen af marts 2023. Foto: Pixabay

Konstruktørforeningen (KF) har sammen med tre andre faglige organisationer – Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Teknisk Landsforbund (TL) og DM – tirsdag den 14. marts 2023 indgået aftale med Dansk Industri (DI) om, at overenskomstfornyelsen sker på de vilkår, som kommer til at fremgå af det samlede mæglingsforslag fra forligsmanden.

Aftalen om at følge det samlede mæglingsforslag skyldes, at fagforeningerne og DI ikke kunne blive enige om indholdet af en ny overenskomst.

Mæglingsforslaget lægger sig op ad de forhandlingsresultater, der er opnået i Industriforliget. Vi forventer, at de lønstigninger og satsreguleringer, som er aftalt i Industriforliget, også vil slå igennem i konstruktøroverenskomsten for arkitektområdet.

Et mæglingsforslag omfatter alle overenskomstforlig

Et mæglingsforslag omfatter alle overenskomstforlig, både dem der er indgået med og uden forligsmandens hjælp. Mæglingsforslaget samler også de områder op, hvor parterne ikke kan blive enige – i år bl.a. overenskomsterne på arkitektområdet. Mæglingsforslaget sendes derefter til urafstemning blandt medlemmerne.

Først når mæglingsforslaget foreligger i løbet af marts 2023, kan vi informere mere præcist om indholdet og betydningen for vores overenskomst.

OK23-mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen på vej

Vi venter nu på, at forligsmanden fremsætter et mæglingsforslag, som vi forventer bliver fremsat senest i slutningen af marts 2023. Forligsmanden har den 13. marts 2023 udskudt alle konfliktvarsler i yderligere 2 uger.

Når forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag, skal det til afstemning blandt alle 600.000 medlemmer på alle overenskomstområder samlet. KF vil i den forbindelse informere alle medlemmer mere detaljeret om indholdet af de ændringer, der kommer med i mæglingsforslaget, og hvornår de vil gælde fra.

Alle ændringer i mæglingsforslaget, der skal overføres til den nye overenskomst for arkitektområdet, træder i kraft som fastsat i industriforliget – som hovedregel er det fra den 1. marts 2023.

Den nuværende konstruktøroverenskomst for arkitektområdet gælder fortsat, indtil den nye overenskomst er på plads.

OK23

Følg med i overenskomstforhandlingerne

Læs nyheder, information og resultater i forbindelse med overenskomstforhandlingerne (OK23) på det private område.

Mere om OK23