Gå til sidens indhold

Derfor skal du interessere dig for renovering

Her får du Konstruktørforeningens formand Kirsten Nielsens begrundelser for, hvorfor du bør interessere dig indgående for renovering på 5. semester.

Kære konstruktørstuderende på 5. semester

På 5. semester handler dit studie en del om renovering, som er en disciplin, der kun vil blive mere og mere relevant at mestre fremover, hvis vi skal bygge bæredygtigt og spare på klodens ressourcer.  

Byggeriet står for en tredjedel af CO2-udledningen

I Danmark er det vedtaget politisk, at drivhusgasserne (CO2-udledningen) skal mindskes med 70 % inden 2030 som led i den grønne omstilling. Bygge- og anlægssektoren har en vigtig rolle i den omstilling, fordi det anslås, at netop denne branche står for cirka en tredjedel af den samlede CO2-udledning.

Selvom energiproduktionen ændres til mere vedvarende energikilder med lavere CO2-aftryk, vil det i mange år fremover være nødvendigt at tage stilling til klimaaftrykket, når vi bygger, renoverer, anlægger og drifter. Samtidig står byggeriet for ikke mindre en 35 % af alt affald. Da vi fremover kommer til at mangle ressourcer, skal vi bruge de ressoucer, vi har, med stor omtanke. 

Renovering bliver kun vigtigere i fremtiden

Renovering bliver derfor kun endnu vigtigere fremover! Det fremgår bl.a. tydeligt i EU-kommissionens plan for renovering Renovation Wave Strategy fra oktober 2020.

Planen beskriver, at over 50 år tegner bygningsdelene sig for ca. 75 % af byggeriets samlede klimapåvirkning, mens kun 25 % kommer fra driften af bygningen. Det skal der ændres på, så vi renoverer, genbruger og genanvender meget mere, end vi gør i dag. 

Det kræver stærke kompetencer og byggeteknisk viden

I Konstruktørforeningen (KF) har vi et stort fokus på, at byggebranchen skal nå i mål med den grønne omstilling. Men det kræver både stærke kompetencer indenfor procesledelse og bygbarhed og ikke mindst stor byggeteknisk viden. Vi skal sørge for at bygge rigtigt første gang. 

Det er her, at du som fremtidens konstruktør kommer i spil. Når du er færdig med din uddannelse, bliver du en central aktør i byggeriet og er blandt dem, der skal være med til drive omstillingen mod et mere bæredygtigt byggeri.

Mit råd til dig

Derfor er min opfordring til dig, at du bruger dette 5. semester til at tilegne dig mest mulig viden om renovering – det bliver et vigtigt arbejdsområde for dig.

Jeg vil derfor gerne give dig nogle gode råd med på vejen, som du finder i boksen nedenfor. På bygbart.dk finder du også en masse viden om renovering og materialer, som du kan lade dig inspirere af. 

Mange ønsker om et spændende semester

Kirsten Nielsen

Formand for Konstruktørforeningen

Kirsten Nielsens 3 gode råd om renovering

Inden du går i gang med at renovere, er det en god ide at undersøge:

  • hvilken byggeskik og hvilke konstruktionsmetoder er der brugt dengang bygningen blev opført
  • hvilke materialer brugte man typisk og kan der være farlige materialer bygget ind i bygningen
  • hvordan de oprindelige materialer arbejde sammen med nye materialer.

Find viden om renovering

I KF's egen vidensbank 'Bygbart.dk' finder du en del viden om renoveringsemner, som fx byggeteknik, valg af nye vinduer, farlige stoffer i gamle materialer og vejledning til den gode renoveringsstrategi. 

Få mere viden om renovering
Læs mere

Om renovering