Gå til sidens indhold
OK24

Konstruktørernes krav til OK24

Løn og bedre vilkår for seniorer og nyuddannede er blandt temaerne i de krav, Konstruktørforeningen har med til forhandlingsbordet under OK24. Bliv klogere på, hvad det omhandler.

Foto: Patrick Perkins
Foto: Patrick Perkins

Forud for OK24 blev der foretaget en kravindsamling blandt Konstruktørforeningens (KF) offentligt ansatte medlemmer. Indsamlingen er grundlaget for de krav, KF har med til OK24.

”Overordnet set handler vores krav om løn. Det skyldes bl.a. lønefterslæb fra corona-tiden. Men vores krav fokuserer også på andre aspekter, der har betydning for konstruktørernes gode arbejdsliv. Et arbejdsliv, der ser ud til at blive længere og længere, og som derfor skal tage højde for livets forskellige faser og behov, og hvor konstruktørernes løn og arbejdsvilkår skal matche sammenlignelige grupper i kommuner og regioner,” udtaler formand for Konstruktørforeningen, Kirsten Nielsen.

Generelle og specifikke krav

Konstruktørforeningen er en del af hovedorganisationen AC. Det betyder, at AC forhandler med arbejdsgiver om de generelle krav – blandt andet de generelle lønstigninger. De krav, AC har til OK24, gælder derfor også konstruktørerne. Se AC’s krav her.

De specifikke krav, der alene gælder konstruktørerne, forhandler KF. Herunder kan du få et overblik over, hvad nogle af KF’s krav til OK24 omhandler.

KF's krav til OK24

 • Lønstigninger

  På baggrund af den reallønsnedgang, der har været, er en udbygning og sikring af reallønnen vigtig. Derfor er AC's og herunder KF's hovedkrav denne gang lønstigninger. Hertil er det også et krav at hæve startlønninger for nyuddannede i staten.

 • Stillingskategorier

  Bygningskonstruktører kan i dag ansættes som special- og chefkonsulenter i staten. Denne mulighed vil vi udvide til også at omfatte de kommunale og regionale overenskomster.

 • Optimering af lokal lønforhandling

  Vi ønsker et system, der fungerer efter hensigten. Kravet omhandler blandt andet forbedrede procedurer for de lokale forhandlinger. 

  Vi ønsker ligeledes en reel forpligtelse til at (realitets)forhandle - herunder at arbejdsgiverne skal udlevere forbedrede statistikker til brug for de lokale forhandlinger.

 • Bedre vilkår for seniorer

  For at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på skal der bl.a. være mulighed for at få pensionsdelen udbetalt som løn, fra det tidspunkt man når folkepensionsalderen, og der skal være bedre muligheder for at lave senioraftaler.

 • Bedre vilkår for nyuddannede

  Overgangen fra uddannelse til arbejdsliv er for mange en stor omstilling, som kan være svær at navigere i. Mange af de unge medarbejdere oplever derfor stor usikkerhed i deres første job. Derfor skal der mere fokus på introduktionen til arbejdspladsen.

 • Bedre vilkår og rammer for tillidsrepræsentanters arbejde

  Der skal sikres bedre rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter, så det gøres mere attraktivt at være tillidsrepræsentant, og så der sikres bedre rammer for indgåelse af lokale løsninger.

 • Fleksibel arbejdstid

  Det skal være nemmere at lave fleksible løsninger lokalt. Det kan fx være 4-dages arbejdsuge, bedre muligheder for hjemmearbejde og højere ugentlig arbejdstid modsvaret af tilsvarende antal fridage.