Gå til sidens indhold
Netværk

Nyt netværk for kvinder i byggeriet på Fyn

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har taget initiativ til et netværk for Kvinder i byggeriet på Fyn. Et netværk, som har til formål at forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen og få flere kvinder til at vælge en karriere i byggeriet.

Netvaerk For Kvinder (People 2557399 16 9) Pixabay
"Et netværk for kvinder i byggeriet kan bringe de erfarne tættere på de studerende og de nyuddannede og derigennem vise vejen til en række spændende karrieremuligheder," siger underviser på UCL Ulla Aabjerg, som er én af kvinderne bag det nye netværk for kvinder. Foto: Pixabay

Flere kvinder skal vælge en karriere i byggeriet, og det gode arbejdsmiljø skal fremmes. Det er opdraget til et nyt netværk ’Kvinder i byggeriet på Fyn’, som UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har taget initiativ til.

”Jeg er selv uddannet bygningskonstruktør og har arbejdet med ledelse af byggeri og projektering i 18 år. Efter min mening er der plads til alle i byggebranchen. Der er ingen, som kan opføre et byggeri alene. Mangfoldighed er en styrke. Netværket er skabt for at tiltrække flere kvinder til byggeriet. Men det er i lige så høj grad formålet at skabe et bedre arbejdsmiljø for alle på byggepladsen, på rådgiverkontoret, ved producenten, og hvor det nu måtte være i byggebranchen,” fortæller Ulla Aabjerg, underviser på bygningskonstruktøruddannelsen på UCL og én af kvinderne bag netværket.

Byggeriet skal have flere kvindelige rollemodeller

Kvinder udgør kun omkring 9,5 % af den danske byggebranche - en andel, der ikke har udviklet sig nævneværdigt over de sidste 20 år, lyder det i en rapport fra Byggeriets Samfundsansvar fra 2023.

For at ændre på dette er der ifølge Ulla Aabjerg brug for kvindelige rollemodeller i bygge- og anlægsbranchen, ligesom også én af Byggeriets Kvinderåds anbefalinger i rådets rapport fra 2019.

"Et netværk for kvinder i byggeriet kan bringe de erfarne tættere på de studerende og de nyuddannede, og derigennem vise vejen til en række spændende karrieremuligheder. Netværket har oplevet stor opmærksomhed efter det første møde og er allerede vokset fra 14 til 52 deltagere. Interessen kommer fra et fælles ønske om at skabe tid og rum til tryg sparring mellem kvinder i en branche med mere end 90% mænd,” fortæller Ulla Aabjerg.

Broer i stedet for grøfter

Netværket har til huse på UCL, Erhverv, Seebladsgade i Odense, og er åbent for kvinder fra alle faggrupper i byggeriet på Fyn. Netværket har holdt sit første møde i januar og håber på at byde endnu flere kvinder velkomne til de næste møder i foråret.

I mellemtiden glæder Ulla Aabjerg sig over interessen fra både kvinder og mænd:

”Det er langt fra kun kvinder som efterspørger en ændring af kulturen i byggeriet. Det er slående hvor stor opbakning dette netværk har fået fra mænd i branchen. Man kan stille spørgsmålet; Hvorfor er mænd ikke inviteret med? Skaber vi ikke bare en grøft mellem kønnene ved at skabe et netværk kun for kvinder? I netværket er der et stort fokus på at bygge broer og ikke grave grøfter. Der er dog problemstillinger på nogle arbejdspladser i byggeriet, som må adresseres for at blive løst. Ved at finde løsninger sammen med andre i samme situation står man stærkere, og man kan hurtigere nå dertil, hvor man retter ryggen og står ved sig selv som kvinde i byggeriet,” siger Ulla Aabjerg.

Ønsker du at vide mere om netværket Kvinder i Byggeriet på Fyn, eller ønsker du at deltage i de kommende møder, kan du skrive til Ulla Aabjerg, ulaa@ucl.dk.

KF’s netværksgrupper

Konstruktørforeningen har oprettet forskellige slags netværksgrupper, du som medlem kan deltage gratis i.

Du kan bl.a. vælge netværk for entreprenøransatte, ledere, kvindelige bygningskonstruktører, om bæredygtighed og Facilities Management.

Se mere om netværk