Gå til sidens indhold
OK24

Overenskomstaftale for det statslige område er på plads

"Der er mange gode takter i den nye aftale," siger formand for Konstruktørforeningen, Kirsten Nielsen, om den nye overenskomstaftale for det statslige område, som faldt på plads den 11. februar.

Foto: Nicolai Perjesi
Foto: Nicolai Perjesi

"Der er mange gode takter i den nye aftale." Sådan siger Kirsten Nielsen, formand for Konstruktørforeningen, om overenskomstaftalen for det statslige område, som blev indgået den 11. februar 2024. Aftalen er toårig. Aftalen giver ansatte i staten en lønstigning på 8,8 % over to år. 

"Aftalen sikrer vores medlemmer i staten en reallønsfremgang i overenskomstperioden, hvilket har været et højt prioriteret krav. Allerede fra april 2024 vil en lønstigning på cirka 5,9 % udmøntes. Aftalens indhold sikrer også en mere ensartet lønudvikling mellem den statslige og private sektor fremadrettet.

Der er også perspektiver, der ser ind i fremtiden, som fx tre ugers barsel til far/medforældre og en opsparingskonto, der kan giver medlemmerne en større fleksibilitet gennem frit valg mellem løn og pension til evt. køb af frihed mellem job," siger Kirsten Nielsen. 

Det indeholder aftalen

Aftalen er toårig og gælder for næsten 90.000 akademikere, der er ansat i staten. Aftalen sikrer en lønudvikling med generelle lønforbedringer på 5,9 % i 2024 og 1,7 % i 2025. Hertil kommer en markant pensionsforhøjelse, som efter eget valg kan udbetales som løn eller indsættes på en opsparingskonto. Derudover indeholder forliget en række andre forbedringer af løn og arbejdsvilkår. Den samlede økonomiske ramme er 8,8 %.

Som en nyskabelse har Akademikerne oprettet en opsparingskonto, som er et af de mere interessante elementer i overenskomstfornyelsen. Opsparingskontoen betyder, at den ansatte kan skabe mulighed for at finansiere pauser eller sporskifte i et langt arbejdsliv. For at give den nye konto flyvehøjde er det aftalt at hæve den del af pensionsindbetalingerne, der kan veksles fra pension til løn eller opsparing, pensionsbetalingen fra 15 % og op. Der er ikke frihedsrettigheder koblet til opsparingskontoen, men den kan være med til at sikre mere fleksibilitet over et arbejdsliv.

Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkår, samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet.

Herudover er der opnået aftale om en række forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet og forbedringer på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

Opdateres.