Gå til sidens indhold

BYG-ERFA: Undgå oversvømmelse af kælder ved skybrud og kraftige regnskyl

Kraftige regnskyl og skybrud kan medføre opstemning af kloakvand. Et BYG-ERFA-erfaringsblad fortæller, hvordan du kan forhindre vandet i at løbe ind i kældre og lavtliggende bygninger.

Undgå Kælderoversvømmelse – Figur 2 2
Højvandslukke til fækalieholdigt spildevand. De to klapper er altid åbne, men lukker, når der er tilbagestuvning fra hovedkloakken. Illustration BYG-ERFA

Klimaforandringernes stadig kraftigere regnskyl og skybrud betyder enorme vandmasser, der overbelaster kloaknettet – med risiko for store skader hos den enkelte hus- eller bygningsejer.

Kan kloakkerne ikke følge med, vil indholdet i kloakkerne ikke blive ledt væk, men i stedet presset ind i fx kældre og lavtliggende bygninger.

Netop sammenblandingen af spildevand og regnvand kan være farlig, siger Inge Faldager, akademiingeniør på Rørcentret på Teknologisk Institut og forfatter af erfaringsbladet ’Undgå kælderoversvømmelse’, udgivet af Fonden BYG-ERFA.

”Beskyttelsen af ens egen kælder kan ske på flere måder, eksempelvis ved at fjerne alle afløbsinstallationer i kælderen, hvis det er muligt. I eksisterende kældre er der ofte flere afløb, som ikke længere benyttes, og ved at nedlægge eller fjerne disse afløb kan kælderoversvømmelser forhindres,” siger Inge Faldager og tilføjer:

”Hvis afløbet skal nedlægges – for at forhindre rotteproblemer – er det vigtigt at afproppe det helt ude ved tilslutningen.”

For den enkelte borger kan nedlæggelsen være den bedste løsning, hvis der regelmæssigt sker en opstemning i hovedkloaksystemet, og der trænger kloakvand ind. Er det ikke muligt, kan der fx installeres et pumpeanlæg, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i afløbsinstallationen, siger Inge Faldager og fortsætter:

”Eller der kan installeres et højvandslukke på et eller flere afløb i kælderen. Et bypass-anlæg kan også være en mulig løsning.”

To slags højvandslukker

Et højvandslukke består af en komponent med en eller to lukkeanordninger, der tillader spildevand at løbe ud gennem afløbet. Det lukker, når kloakvand stemmer tilbage fra hovedkloakken – fx fordi kloakken er fuld af regnvand fra et skybrud.

Ifølge Inge Faldager findes der to typer højvandslukker – henholdsvis til spildevand med fækalier og spildevand uden.

Læs hele artiklen om erfaringsladet i Konstruktøren nr. 5 2021.

BYG-ERFAS ERFARINGSBLAD

Undgå kælderoversvømmelse

Hent BYG-ERFAs erfaringsblad – ’Undgå kælderoversvømmelse’ (ID-nr. 50 20 09 29):

Ja, lad mig se erfa-bladet på BYG-ERFA.dk
KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri.

Læs mere på Bygbart.dk