Gå til sidens indhold

Debat: Træ som byggemateriale sparer både CO2 og penge

Træ er fremtidens byggemateriale, fordi det både er billigere og sparer atmosfæren for en stor mængde CO2. Men Danmark risikerer at tabe terræn til udenlandske aktører, hvis ikke politikerne indfører bæredygtighedsklasser i bygningsreglementet, og byggebranchen er mere villig til at bygge af træ, mener Mikael Koch, direktør for Træinformation.

Skademosen første bygning_Foto_Boligselskabet Sjælland-Jonas B. Whitehorn.jpg
Med sin plan om at bygge 300-400 bæredygtige almene boliger af CLT-træelementer flere steder på Sjælland står Boligselskabet Sjælland for den første, større satsning på alment byggeri af træ i Danmark. De første 44 boliger, Skademosen ved Trekroner, er indflytningsklare i oktober 2019. Foto: Boligselskabet Sjælland/Jonas B. Whitehorn

”Klimaændringerne er så alvorlige, at forskerne er enige om, at hvis ikke vi formår at reducere luftens indhold af CO2 drastisk inden for de næste få år, vil gennemsnitstemperaturen stige mere end 2 grader. Men selv under en stigning på 2 grader kan der opstå voldsomme dominoeffekter”.

Det siger Mikael Koch, direktør for Træinformation og international DGNB-konsulent, i Meningsstafetten i Konstruktøren nr. 2 2019.

Han fortsætter:

”I stedet for at fokusere på dyre og endnu umodne teknologier som at oplagre fossile kraftværkers CO2-udledning i jorden eller forsøge at udvinde kulstof af udslippet, kan vi spare/oplagre meget CO2 ved både at plante en masse træer og bygge huse med bærende konstruktioner af træ. For udover at træer optager kulstof fra luften, er der en meget lav CO2-udledning ved at bygge med træ i modsætning til at bygge med materialer af stål og beton.”

Meget CO2 fra boligbyggeri

Når man bygger boliger, udleder man ifølge Mikael Koch mere CO2 end ved driften af bygningerne de efterfølgende 120 år.

”Ved at erstatte bærende konstruktioner af beton og stål med træ kan man spare 2 ton CO2 pr. kubikmeter byggemateriale – hvilket svarer til en CO2-reduktion på 50 % – bl.a. fordi fremstilling af træ er næsten CO2-neutralt, transporten er mindre, da træ er fem gange lettere end beton, og fordi træer lagrer kuldioxid,” siger han.

Man kan bygge alt af træ

Udover at Mikael Koch mener, at man i en dansk kontekst stort set kan bygge det samme i træ som med traditionelle byggematerialer, er det også billigere at bygge af træ.

”Træ bliver hurtigere leveret end beton, er hurtigere at montere og kræver mindre transport og mandskab i hele processen fra levering til udførelse.”

Frivillige bæredygtighedsklasser ind i BR18

Mikael Koch frygter, at Danmark kan sagte bagud på det voksende marked for træbyggeri.

”For at fremme byggeri af træ er det vigtigt som et af de første skridt at indføre frivillige bæredygtighedsklasser i bygningsreglementet på lige fod med de frivillige energiklasser (2015 og 2020, red.), som i takt med byggeriets erfaringer og referencer er blevet til lovkrav.”

Han mener også, at det er vigtigt, at hele byggebranchen mere proaktivt begynder at bygge af træ.

”Hvis ikke vi styrker vores erfaringer og referencer med træbyggeri, står udenlandske aktører klar til at gøre sig gældende i alle byggeriets faser. Og som jeg ser det, er det blot et spørgsmål om tid, før træbyggeriet for alvor vil gøre sig gældende på grund af kampen mod klimaforandringerne.”

Læs hele Meningsstafetten i Konstruktøren nr. 2 2019.

Hvad er forskellen på LVL, CLT og limtræ?

De tre træsystemer – LVL, CLT og limtræ – minder om hinanden. Men der ér forskel:

  • Limtræ – der mest bruges til bjælker og søjler – er lægter, der er limet sammen i lag med samme retning.
  • CLT er lavet af lidt bredere brædder skiftevis lagt på kryds og tværs i tre til ni lag.
  • LVL, som er meget stærkt med en tykkelse på 20-54 mm, består af 3 mm finer i lag med skiftende retning.
MENINGSSTAFETTEN

Har du en interessant holdning?

I Meningsstafetten – som bliver bragt i fagbladet Konstruktøren – skriver branchefolk om holdninger inden for konstruktørrelevante emner. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning, som ikke nødvendigvis er Konstruktørforeningens. Hvis du har en faglig holdning, du gerne vil dele med andre, kontakt bladet@kf.dk.