Gå til sidens indhold

Erfaringsblad om korrekt renovering af ydervægge med MgO-plader

BYG-ERFA har udgivet et erfaringsblad om korrekt renovering af ydervægge med MgO-plader, som stadig er monteret i mange bygninger. Pladerne er skyld i fugtophobning og er ofte dyre at udskifte. I visse tilfælde kan man dog vente med at gøre det.

Mgo billede af facade og sokkel.jpg
Her ses et fundament, hvor fugtskjolder afslører, at der er udskilt en saltholdig væske fra MgO-vindspærreplader i den overliggende lette ydervæg. På sigt vil det underminere bygningen. Foto: BYG-ERFA

Det er ikke billigt at udskifte MgO-plader, der har vist sig uegnede som vindspærrer i lette ydervægge, fordi de ophober fugt og er skyld i korrosion.

Problemet med MgO-plader – der især blev anvendt i årene 2010-2014 – er, at de indeholder saltet magnesiumklorid (MgCl2) og derfor optager store mængder fugt fra udeluften.

Når pladerne har optaget tilstrækkeligt med fugt fra udeluften, udskilles fugten igen som en stærk saltopløsning, der bliver opsuget i træ eller danner korrosion på metaldele. Det betyder, at pladerne før eller siden vil falde ned.

BYG-ERFA-erfaringsblad om MgO-plader

For at støtte optimal renovering af byggeri med MgO-plader har BYG-ERFA udgivet erfaringsbladet ‘Renovering af ydervægge, hvor MgO-plader er vindspærre’, der bidrager med viden om, hvordan man kan bedømme skadens omfang og håndtere skader på træ- og metaldele.

Ifølge fonden BYG-ERFA er der ingen vej uden om at udskifte pladerne, men hvert byggeri skal vurderes individuelt, da processerne i pladerne er forskellige. Det betyder, at nogle bygninger godt kan vente nogle år endnu.

”De senere års erfaringer har vist, at udskillelse af saltopløsning fra MgO-pladerne under ens forhold vil ske med forskellig hastighed ikke alene fra fabrikat til fabrikat, men også inden for en enkelt leverance,” siger direktør i BYG-ERFA Susanne Pouline Svendsen.

Overvåg fugtudvikling i bygninger med MgO-plader

Hun opfordrer til, at man for hver bygning vurderer korroderede metaldele i forhold til restbæreevne og tilstrækkelighed af tilbageværende korrosionsbeskyttelse samt forsøger at skønne, hvordan udviklingen i bygningen vil være i nærmeste fremtid.

”Er en umiddelbar udskiftning af vindspærren ikke akut nødvendig, bør der indtil udskiftningen være en systematisk overvågning af udviklingen i evt. skader, f.eks. i slutningen af vinteren og i starten af efteråret,” siger hun.  

Erfaringsbladet ‘Renovering af ydervægge, hvor MgO-plader er vindspærre’ koster 110 kr. og kan downloades på Byg-erfa.dk.

Erfaringsblad om renovering af MgO-plader

Læs hele BYG-ERFAs erfaringsblad, der bl.a. bidrager med viden om bedømmelse af skadens omfang og håndtering af skader på træ- og metaldele.

Erfaringsblad
MERE VIDEN

BYG-ERFAs erfaringsblade

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning primært i form af erfaringsblade.

Et erfaringsblad består af en eller to A4 sider med tekst og illustrationer på begge sider. Bladet redegør for et byggeteknisk problem, anviser, hvordan det løses, og hvad der i projekteringsfasen kan gøres for at forebygge skaden.

BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af Molio, Byggeskadefonden, BVB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Læs mere på Byg-erfa.dk.