Gå til sidens indhold

Vejledning fra BYG-ERFA kan afhjælpe revner på skalmures hjørner

Et nyt erfaringsblad fra BYG-ERFA vejleder om, hvordan man kan undgå eller udbedre revner omkring bygningshjørner, som skyldes variation i årstidernes og døgnets temperaturer.

Revner på skalmures hjørner_FOTO Byg-Erfa
En lodret revne i en formur ved et murhjørne, hvor der er placeret bindere tæt ved hjørnet. Foto BYG-ERFA

”Det største bidrag til en formurs deformationer kommer fra de temperaturvariationer, som årstidernes skiften bringer med sig.”

Det kan man læse i en artikel om et nyt erfaringsblad, ’Revner i hjørner ved skalmure pga. temperatur- og fugtbevægelser’, fra BYG-ERFA, som bliver bragt i Konstruktøren nr. 2 2019.

Artiklen fortsætter:

”Om vinteren trækker skalmuren sig sammen, og denne sammentrækning kan medføre, at der opstår en gennemgående revne. Temperaturvariationen forstærkes desuden af døgnets variation – solindstråling om dagen og varmeudstråling om natten – og denne påvirkning er naturligvis størst på syd- og vestvendte vægge.”

Udbedring af lodrette revner i skalmure

Formålet med erfaringsbladet ’Revner i hjørner ved skalmure pga. temperatur- og fugtbevægelser’ er både at forebygge og udbedre skader fra revner i skalmure.

Udbedring af murværk med lodrette revner, der er opstået på grund af utilstrækkelige muligheder for dilatation – bevægelse – kan repareres ved at indlægge dilatationsfuger. Fugerne kan enten indlægges lodret ved at gennemsave formur og evt. murkrone, eller ved at følge forbandets zigzag-form. Afhængigt af, hvordan revnen forløber, kan det i samme ombæring være nødvendigt at ommure og indlægge supplerende murbindere.

Forebyggelse af revnedannelse kan undgås ved at indlægge en lodret dilatationsfuge i nærheden af skalmurens hjørner. Der bør mures rundt om hjørnet til dilatationsfugen. Man kan også som alternativ mure hjørnet med stående fortanding. Vælges denne metode, anbefales det, at der ilægges trådbindere for hvert 4. skifte. Fligen bør ideelt være 240 mm og maksimalt 360 mm.

Binderkolonner kan erstatte dilatationsfuger

Forebyggelse af revnedannelse uden dilatationsfuger kan ske ved at placere første binderkolonner en meter fra bagvæggens udvendige hjørne.

Er længden af de to hosliggende vægfelter sammenlagt længere end den tilladte afstand mellem dilatationsfugerne, er det nødvendigt også at indlægge armering i hvert 3. eller 4. skifte mellem binderrækkerne.

Få flere detaljer og se flere grafikker i erfaringsbladet ’Revner i hjørner ved skalmure pga. temperatur- og fugtbevægelser’, som koster 110 kr.

Læs hele artiklen og se illustrationerne i Konstruktøren nr. 2 2019.

Hvad er BYG-ERFA?

Fonden BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning primært i form af erfaringsblade.

BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af Molio, Byggeskadefonden, BVB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Læs mere på BYG-ERFA.dk.

KF’s vidensbank

Få mere viden på Bygbart.dk

KF samler løbende relevant viden for bygningskonstruktører i sin vidensbank Bygbart.dk – fx om byggeteknik, materialer, renovering og cirkulært, bæredygtigt byggeri.

Læs mere på:

Bygbart.dk
KF’S MEDIER

Fagbladet Konstruktøren

Konstruktøren er et journalistisk redigeret medlemsblad, der bringer relevante og aktuelle artikler om bl.a. byggeri, byggebranche og bygningskonstruktør-professionen.

Læs den seneste udgave eller tidligere udgaver af medlemsbladet:

KONSTRUKTØREN