Gå til sidens indhold
OK24

KF-formand om OK24: ”Vi er længere inde i maskinrummet”

Hvad er KF's rolle i OK24, og hvorfor er hovedkravet lønstigninger? Det og meget mere svarer formand for Konstruktørforeningen, Kirsten Nielsen, på i denne Q&A.

Foto: Nicolaj Perjesi
Foto: Nicolai Perjesi

Hvilke primære udfordringer ser du i forbindelse med OK24?

”Vi møder arbejdsgivere, der har et stort fokus på at sikre arbejdsudbuddet i den offentlige sektor, at der sikres de rette kompetencer til de rette opgaver, og at løndannelse i høj grad skal ske lokalt.

Når der er et stort fokus på arbejdsudbuddet, er rammerne for fleksibilitet smallere. Samtidig har arbejdsgiver et ønske om at kunne aftale plus-tid (fra 37 arbejdstimer om ugen til 42 arbejdstimer om ugen) for derigennem at øge arbejdsudbuddet.

Rette kompetencer til rette opgaver anser jeg ikke som et krav rettet direkte mod konstruktørerne, men alligevel er det ikke uinteressant i forhold til vores medlemmers mulige/konkrete arbejdsopgaver og aflønning for disse. Det er vigtigt, at det er medarbejdere med byggetekniske kompetencer, der varetager opgaver, hvor en bred byggeteknisk viden er en forudsætning.

Endelig er ønsket fra arbejdsgiversiden mere lokal løndannelse. Et ønske, der fra KF's perspektiv ikke er uproblematisk. En centralt aftalt løndannelse sikrer nemlig større gennemsigtighed i, hvad anciennitet og funktion har af betydning for den enkeltes løn.”

Hvordan adskiller omstændighederne ved OK24 sig fra tidligere forhandlinger?

"Det særlige ved OK24 forhandlingerne er, at vi denne gang er en større del af AC´s forhandlinger, da vi har en plads i forhandlingsudvalget for det offentlige område. Vi er længere inde i maskinrummet. Dette var ikke aktuelt ved de sidste forhandlinger.

Derudover har vi oplevet en reallønsnedgang som følge af inflationen i forbindelse med covid-19-pandemien. Men den periode er blevet efterfulgt af en meget lavere inflation. Det betyder, at vi argumenterer for en stor lønfremgang, samtidig med at arbejdsgiverne argumenterer for en noget mindre lønfremgang.

Trepartsforhandlingerne, hvor en del grupper fik tilført ekstra penge, vil også på den ene eller anden måde kunne få indflydelse på forhandlingerne.”

Hvad er KF's rolle i OK24?

”KF's rolle er at arbejde for, at vores medlemmer får de bedste løn- og ansættelsesvilkår. Løn og vilkår skal afspejle kompetencer, ansvar og balance mellem arbejde og fritid.

Konstruktørforeningen samarbejder tæt med AC som hovedorganisation og med de øvrige organisationer i AC. Som repræsentant i AC's forhandlingsudvalg for det offentlige område sidder vi med ved såvel forhandlinger på hele AC's vegne, ligesom vi bakker hinanden op i de enkelte organisationsforhandlinger.

KF deltager altså både i egne, men også i AC’s forhandlinger. Dette ser jeg som en stor styrke og afspejling af et fællesskab blandt organisationerne.”

Hvordan sørger KF for, at konstruktørernes ønsker inkluderes i OK24?

”I foråret 2023 gennemførte Konstruktørforeningen en medlemsundersøgelse blandt vores offentligt ansatte medlemmer. Resultaterne fra denne undersøgelse har dannet grundlag for de krav, vi fra Konstruktørforeningen har stillet, dels ved forhandlinger sammen med andre AC-organisationer og dels i vores egne forhandlinger med stat, kommuner og regioner.

Løbende i forhandlingsforløbet er vi også i kontakt med tillidsrepræsentanter og forhandlingsudvalgsmedlemmer, som er medlemmer ansat i stat, kommune eller region.”

Hvorfor handler KF’s primære krav om løn?

”Når det primære krav handler om løn, er det med afsæt i medlemmernes klare tilkendegivelser i medlemsundersøgelsen. Vi har været igennem nogle svære år med voldsom inflation og dermed udhuling af reallønnen. Alene siden sidste overenskomstfornyelse i 2021 har medlemmerne oplevet en stor reallønsnedgang

Så der er en forventning til, at vi ved OK24 indhenter reallønstabet fra perioden og også sikrer en reallønsudvikling i 2024 og 2025. Derfor er det største krav løn.”

Konstruktørerne stiller krav

Løn og bedre vilkår for seniorer og nyuddannede er blandt temaerne i de krav, Konstruktørforeningen har med til forhandlingsbordet under OK24.