Gå til sidens indhold
OK23: Almennyttig boligsektor

Status på forhandlingerne i den almene boligsektor

Er du bygningskonstruktør og ansat i den almennyttige boligsektor må du væbne dig med tålmodighed for at få en ny overenskomst. Forhandlingerne trækker ud.

Foto: Nicolai Perjesi

Konstruktørforeningen (KF) informerede i en direkte mail til KF’s medlemmer ansat i almene boligorganisationer den 7. juni om, at forhandlingerne var kørt fast, fordi arbejdsgiverparterne Dansk Erhverv (DE) og Boligernes Landsorganisation (BL) ikke ville gå med til en økonomisk ramme på samme niveau som på det øvrige arbejdsmarked.

De faglige organisationer begærede derfor før sommerferien et såkaldt organisationsmøde efter hovedaftalens regler. Et organisationsmøde er første led i den konfliktløsningsprocedure, som findes i hovedaftalen.

”Der er endnu ikke lykkedes at få aftalt et organisationsmøde. DM og DJØF, som forhandler på vegne af AC-organisationerne, herunder KF, har siden juni skubbet på for at få et møde i stand. Desværre uden held,” oplyser chefkonsulent fra KF Hans Erik Truelsen og tilføjer:  

”Derfor har arbejdstagersiden – altså fagforeningerne – igen taget kontakt til vores forhandlingsmodpart DE/BL for at fortsætte forhandlingerne ved overenskomstbordet. Arbejdstagersiden er fortsat indstillet på at forhandle med udgangspunkt i den økonomiske ramme, der er aftalt på de øvrige overenskomstområder. Det har vi også klart kommunikeret videre til DE/BL.

Løbende orientering fra KF

KF vil løbende informere om, hvordan forhandlingerne skrider frem.

”Vi kan dog ikke oplyse om indholdet af forhandlingerne, og hvilke specifikke krav der forhandles om. Det er fortroligt af hensyn til forhandlingerne.”

Den 6. september 2023 var der et orienteringsmøde hos DJØF for alle tillidsrepræsentanter (TR) på BL-området. Forventningen er, at DJØF indkalder til nyt TR-møde igen efter 2-3 uger. Spørg derfor gerne din lokale AC-tillidsrepræsentant om nyt.

Mit KF

Har du ikke fået orienteringen tilsendt?

Hvis ikke du har modtaget KF's orienteringer, så kan det fx skyldes: 

1. Vores mail er røget i dit spamfilter. Tjek det og godkend KF som afsender.
2. Du er muligvis ikke registreret i vores systemer som ansat i en almennyttig boligorganisation. Du kan selv nemt rette din oplysninger i Mit KF.

Ret dine oplysninger i Mit KF
Spørgsmål?

Få mere at vide

Kontakt Hans Erik Truelsen, som er forhandlingsleder i KF på vegne af bygningskonstruktører ansat i de almennyttige boligselskaber. 

Skriv til hanserik@kf.dk