Gå til sidens indhold
OK24 Regionerne

De Regionale OK24-forhandlinger er i gang

KF er den 21. februar 2024 gået i gang med de afsluttende forhandlinger med Danske Regioner om fornyelsen af den regionale overenskomst.

De Regionale OK24 Forhandlinger Er I Gang (Teamwork 3276682 1280) Pixabay
Akademikerne (AC), som Konstruktørforeningen hører under, indledte den. 21. februar 2024 slutspurten om de generelle krav med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN), hvilket bl.a. omfatter konstruktørerne. Foto: Pixabay

Forhandlingsfællesskabet indgik den 20. februar 2024 en aftale om de generelle krav for de 95.000 ansatte i landets fem regioner, der hovedsageligt udgøres af sygeplejersker og andre sundhedsfaglige grupper.

Akademikerne (AC) inklusive Konstruktørforeningen (KF) indledte den 21. februar 2024 slutspurten omkring forhandlingerne om de generelle krav med Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN), der gælder for de godt 36.000 regionalt ansatte medlemmer, herunder bygningskonstruktører.

Når KF sammen med AC har landet den overordnede aftale, indleder Konstruktørforeningen forhandlingerne med RLTN om de specifikke krav, der kun vedrører bygningskonstruktørerne.

Konstruktørforeningen og AC indledte de afsluttende forhandlingerne med Kommunerne den 19. februar 2024, og de forhandlinger pågår stadig.

Sådan er forhandlingsprocessen

De offentlige forhandlinger forhandles først det statslige område, så det kommunale og til sidst det regionale.

Den 11. februar 2024 blev der indgået forlig på det statslige område, som bl.a. indeholder en overordnet ramme på 8,8 % over to år. 

Sideløbende med forhandlingerne med KL om de overordnede krav, er KF sammen med AC gået i gang med de regionale forhandlinger. Der forhandles dermed sideløbende på flere fronter.

Det videre forløb

Når forligene på de tre områder er på plads, vil KF's bestyrelse beslutte, om overenskomstresultaterne sendes til afstemning blandt de berørte medlemmer.

KF forventer, at resultat vil kunne sendes til afstemning medio-ultimo marts 2024.

KF skal have din opdaterede kontaktinfo

Husk at KF skal have dine opdaterede ansættelsesoplysninger og mail, for at du kan deltage i en eventuel afstemning. Du kan se og opdatere dine oplysninger på MitKF.

KF informerer løbende, når der er nyt om forhandlingerne. Har du spørgsmål til OK24, kan du skrive til OK@kf.dk.

Har vi de rigtige oplysninger om dig?

For at KF kan holde dig opdateret om bl.a. overenskomstforhandlingerne, er det helt centralt, at din mailadresse og arbejdsgiver er opdateret i MitKF.

Log ind på mit KF