Gå til sidens indhold

Spørgsmål og svar om coronavirus

Sidst opdateret den 30. april: Har du spørgsmål til, hvordan du forholder dig til coronavirus på jobbet, får du overblikket over reglerne her.

FOTO: Kelly Sikkema
Vask hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme. Undgå håndtryk, kindkys og kram. Gør rent. Vis hensyn over for særligt udsatte. Sådan lyder Sundhedsstyrelsens råd. Foto: Kelly Sikkema

Coronavirus gør mange medlemmer i tvivl, om hvordan de forholder sig til forskellige emner. Her får du svar på en række af de mest typiske spørgsmål.

Er du offentligt ansat, så læs også det som Akademikerne (AC) skriver. Du finder link til deres side i den pink boks nederst på siden her.  

Ferie og afspadsering

Karantæne og risikogrupper

 • Hvordan forholder du dig, hvis du bliver sat i karantæne?

  Hvis du sættes i karantæne i Danmark på baggrund af en konkret smitterisiko – enten af myndighederne eller af din arbejdsgiver – har du ret til din sædvanlige løn under karantænen.

  Hvis arbejdsgiveren bestemmer, at du ikke skal møde på arbejde af frygt for smitte, selv om du ikke er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, skal arbejdsgiveren også betale din sædvanlige løn i den situation.

  Hvis du sættes i karantæne under et ferieophold i udlandet på grund af mistanke om coronavirus, kan du ikke regne med at få løn de dage, hvor du bliver væk fra arbejde udover ferieperioden. Konstruktørforeningen anbefaler derfor, at du hurtigst muligt kontakter din arbejdsgiver og indgår en aftale om afspadsering eller ferie, så du undgår at blive trukket i løn.

  Bliver du bliver smittet i forbindelse med jobbet, fx under en tjenesterejse og derefter sendt i karantæne, skal arbejdsgiver betale din løn.

 • Hvad gør du, hvis du er smittet?

  Hvis du bliver syg med en coronavirus, skal du blive hjemme. Hvis du er syg og ikke kan udføre dit arbejde, har du ret til din sædvanlige løn. Er du fx funktionæransat – som de fleste bygningskonstruktører er – har du ret til løn under sygdom. Læs mere på vores side Løn under sygdom.

 • Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for smitte?

  Du kan ikke på eget initiativ blive væk fra arbejdet, fordi du enten selv skønner, at du er til smittefare for arbejdspladsen, eller fordi du frygter at blive smittet.

  Alternativt kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde fri ved at bruge feriedage eller afspadsering. Udebliver du fra jobbet uden forudgående aftale med din arbejdsgiver, kan du risikere at blive bortvist.

  Hvis du bliver bedt om at tage på en tjenesterejse, kan du kun sige nej, hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder at rejse til pågældende land.

 • Hvornår er du i en særlig risikogruppe?

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsens hjemmesidegælder:

  Ældre over 65 år (især over 80 år)

  Personer med følgende kroniske sygdomme:

  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

  Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

  Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

  Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

  Læs mere 

  Få svar på flere spørgsmål om, hvad du gør, hvis du er i en særlig risikogruppe på Sundhedstyrelsens hjemmeside sst.dk.

 • Hvordan forholder du dig, hvis du er i en særlig risikogruppe?

  Hvis du er i særlig risikogruppe, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver hjemme, i den udstrækning det er muligt. Det er dog en anbefaling og ikke et påbud om karantæne.   

  I dialog med din arbejdsgiver bør du vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat møder ind på din sædvanlige arbejdsplads, eller om det er muligt at arbejde hjemmefra.

  Hvis din arbejdsgiver fastholder, at du skal møde på arbejde, så skal du gøre det (se også punktet længere oppe på siden 'Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?).

  Står du i den situation anbefaler Konstruktørforeningen (KF), at du kontakter egen læge med henblik på at få afklaret, om der er grundlag for en sygemelding.

  Hvis du anses for at være syg, vil du have ret til at få løn under fraværet. Hvis ikke, må du anvende dine feriefridage, restferie eller holde fri uden løn.

  Kontakt KF for nærmere rådgivning, hvis du står i sådan en situation.

  Få svar på flere spørgsmål

  På Sundshedsstyrelsens hjemmeside SST.dk kan du få svar på endnu flere spørgsmål om, hvordan du forholder dig til din hverdag og dine omgivelser, hvis du er i risikogruppen.

 • Hvad gør du, hvis en i husstanden er i en særlig risikogruppe?

  Bor du sammen med en, som er i en særlig risikogruppe, fordi vedkommende fx er gravid eller kronisk syg, vil det som udgangspunkt ikke være lovligt fravær at blive væk fra arbejde af frygt for selv at blive smittet og derved smitte din samlever, dit barn eller andre i din husstand.

  Du kan heller ikke arbejde hjemmefra, medmindre du har lavet en konkret aftale med din arbejdsgiver.

  Konstruktørforeningen anbefaler, at du taler med din ledelse om, hvordan du skal forholde dig. Kommer husstandens læge med en risikovurdering, der anbefaler, at både din sambo og du  bør holde jer hjemme, er det en god ide at få en attest på lægens vurdering.

  Kan du ikke få sådan en sundhedsfaglig blåstempling af, at du bør gå i karantæne, eller en aftale om at arbejde hjemme, bliver du nødt til at møde på arbejde. Alternativt kan du bruge afspadsering, holde ferie eller holde fri for egen regning.

Arrangementer i KF

 • Hvad sker der med KF's kurser

  Nogle af KF's kurser er udbudt som webinarer - andre er aflyst foreløbigt frem til 31. august 2020.

  Er du tilmeldt et kursus, som er aflyst, har du fået direkte besked. Har du betalt for kurser, refunderer KF det indbetalte beløb til det betalingskort, som du har brugt. 

 • Hvad sker der med udvalgs- og bestyrelsesmøder

  Alle planlagte bestyrelses- og udvalgsmøder vil blive afholdt digitalt.

  Behold derfor endelig din mødedato i kalenderen og kontakt din udvalgssekretær, hvis du har spørgsmål. 

Hjemsendelse og arbejdsforhold

 • Kan arbejdsgiver forlange, du arbejder hjemme?

  Hvis du er sat i karantæne for at forhindre mulig smitte på arbejdspladsen – dog uden at du er konstateret smittet – skal du i videst mulig omfang stå til rådighed for din arbejdsgiver. Derfor kan din arbejdsgiver godt forlange, at du arbejder hjemmefra i karantæneperioden.

 • Kan du blive sendt hjem uden løn?

  Virksomheder kan som udgangspunkt altid sende sine  medarbejdere hjem med løn for en periode. 

  Hjemsendelser uden løn kræver en særlig hjemmel, eller at der er tale om force majeure. Funktionærer kan dog almindeligvis ikke hjemsendes uden løn efter reglerne om force majeure.

  Om der foreligger force majeure er en meget konkret vurdering af den enkelte virksomheds situation. Kontakt derfor KF, hvis du kommer i den situation.

  Læs mere i nyheden: Hjemsendte offentlige ansatte kan tvinges til at holde fri med kort varsel

 • Hvad gør du, hvis du får transportproblemer?

  Det er dit eget problem som medarbejder, hvis du ikke kan komme på arbejde eller bliver forsinket på grund af transportproblemer som følge af coronavirus.

  Du skal hurtigst muligt orientere din arbejdsgiver, at du ikke kan møde i tide. Fraværet vil være lovligt, men uden løn.

Børn

 • Hvordan er du stillet, hvis dit barn skal i karantæne?

  Når din arbejdsgiver eller sundhedsmyndighederne sender dig i karantæne for at inddæmme smitte, så har du krav på løn.

  I den situation kan din arbejdsgiver godt forlange, at du arbejder hjemmefra.

  Hvis myndighederne sætter dit barn i karantæne på grund konkret smitterisiko, skal hele husstanden i karantæne. Og i dette tilfælde, vil der være ret til løn.  

  Hvis daginstitution eller skolen lukker præventivt, uden at der er konstateret smitte hos dit barn, er det dit eget ansvar at finde pasningsordning. Du kan eventuelt aftale med din arbejdsgiver at arbejde hjemme, afspadsere eller holde ferie.

  Læs også Sundhedsstyrelsens FAQ til børnefamilier (bl.a. om legeaftaler, hygiejne og samvær med bedsteforældre).

Ledige, studerende og KF

 • Hvordan forholder du dig til jobcentret, hvis du er ledig?

  FTFa skriver følgende på sin hjemmeside:

  Fra 27. maj 2020 har Folketinget besluttet langsomt at genåbne beskæftigelsesindsatsen i a-kasserne og jobcentrene.

  For dig, der er ledig, betyder det, at:

  • Du igen er forpligtet til at stå til rådighed
  • Du er forpligtet til at søge jobs (fx skal din joblog opdateres)
  • Du vil blive indkaldt til telefonsamtaler om dit CV

  Du skal fortsat sørge for, at:

  • Dit cv på jobnet.dk er tilgængeligt
  • Du står tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Sende dit dagpengekort den 24. juni

  Læs mere om udbetaling af dagpenge, sygdom og optjening af dagpengeret på FTFa's hjemmeside

 • Hvordan ser ledigheden for bygningskonstruktører ud lige pt.?

  De seneste tal fra 1. april 2020 viser en lille stigning i antallet af ledige bygningskonstruktører.

  Stigningen matcher på ingen måde den store stigning i den generelle ledighed, som ellers følger i kølvandet på coronakrisen.

  KF overvåger situationen nøje og modtager løbende nye tal fra FTFa. 

  Læs også KF's nyhed om, at ledigheden fortsat er lav blandt konstruktørerne. 

 • Studerende

  Har du spørgsmål, der retter sig særligt mod fx SU, studiejobs og praktiksted, kan du læse mere i denne FAQ for studerende.

 • Hvor bliver du klogere på forholdene for offentligt ansatte?

  Hvis du er offentligt ansat skal du læse mere på Akademikernes hjemmeside. OBS: Du skal lige scrolle ned på siden for at finde deres spørgsmål og svar. 

 • Hvad gør KF?

  Konstruktørforeningen (KF) har også truffet en række foranstaltninger for at begrænse smitten.

  • Alle KF's egne arrangementer og kurser er aflyst. Er du tilmeldt et kursus eller arrangement med rabat hos en af KF's samarbejdspartnere, så tjek deres hjemmeside direkte for at se, om det er aflyst.
  • Sekretariatet er lukket for fremmøde. Du kan ikke længere møde personligt op på sekretariatet, og de fleste af KF's medarbejdere arbejder hjemme. Al rådgivning vil derfor foregå på mail eller telefon.
  • Møder i KF bliver aflyst eller vil blive gennemført digitalt.  

  Læs mere i nyheden Mød ikke op på KF's sekretariat

Hjælpepakker

Kontakt KF

Søg råd hos KF, hvis du er i tvivl.

Kontakt KF

Er du offentligt ansat, så se hvad AC skriver

Akademikerne (AC), som er KF's hovedorganisation, har også oprettet siden 'Løn- og ansættelsesretslige spørgsmål relateret til Coronavirus', som du kan se her - du skal dog lige scrolle lidt ned på siden for at finde indholdet med spørgsmål og svar:

Se Akademikernes FAQ

Læs mere på KF.dk

Om løn under sygdom

Løn under sygdom
FAQ om corona

Hold dig orienteret

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få svar på flere spørgsmål om coronavirus/COVID-19 – både om hvordan du forholder dig generelt og på særlige områder fra FAQ til børnefamilier (bl.a. legeaftaler, hygiejne og samvær med bedsteforældre) til gode råd, hvis du er arbejdsgiver eller personaleleder.

På hjemmesiden kan du også finde pjecer, foldere og film om COVID-19, der henvender sig til forskellige målgrupper.

Spørgsmål og svar om corona

Læs også

På Politiets hjemmeside finder du også alt information fra myndighederne samlet et sted. Her kan du bl.a. læse:

 • Seneste nyt fra myndighederne
 • Nummeret til en hotline
 • Smittespredning
 • Kollektiv trafik
 • Hvis du skal ud at rejse eller har rejst i et risikoområde
 • Hivs du bliver syg
 • Hvordan du kan forebygge smitte
 • Svar på endnu flere spørgsmål
Læs mere på Politiets hjemmeside
Borger-spørgsmål

Få svar om coronavirus på DR.dk

Borgere har mulighed for at stille spørgsmål om corona til eksperter som fx læger, psykologer og Udenrigsministeriet.

Se et udvalg af de seneste spørgsmål:

Borger-spørgsmål