Gå til sidens indhold

Spørgsmål og svar om coronavirus

Sidst opdateret den 30. april: Har du spørgsmål til, hvordan du forholder dig til coronavirus på jobbet, får du overblikket over reglerne her.

FOTO: Kelly Sikkema
Vask hænder tit eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme. Undgå håndtryk, kindkys og kram. Gør rent. Vis hensyn over for særligt udsatte. Sådan lyder Sundhedsstyrelsens råd. Foto: Kelly Sikkema

Coronavirus spreder sig med hastige skridt og gør mange i tvivl, om hvordan de forholder sig til og på jobbet.

Hvad er reglerne, hvis du bliver smittet? Kan du blive væk fra arbejde på grund af frygt for at blive smittet? Og hvad gør du, hvis du bliver sat i karantæne? Det og flere andre coronarelaterede spørgsmål, får du svar på her.

Er du offentligt ansat, så læs også det som Akademikerne (AC) skriver. Du finder link til deres side i den pink boks nederst på siden her.  

Karantæne og risikogrupper

 • Hvordan forholder du dig, hvis du bliver sat i karantæne?

  Hvis du sættes i karantæne i Danmark på baggrund af en konkret smitterisiko – enten af myndighederne eller af din arbejdsgiver – har du ret til din sædvanlige løn under karantænen.

  Hvis arbejdsgiveren bestemmer, at du ikke skal møde på arbejde af frygt for smitte, selv om du ikke er blevet sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, skal arbejdsgiveren også betale din sædvanlige løn i den situation.

  Hvis du sættes i karantæne under et ferieophold i udlandet på grund af mistanke om coronavirus, kan du ikke regne med at få løn de dage, hvor du bliver væk fra arbejde udover ferieperioden. Konstruktørforeningen anbefaler derfor, at du hurtigst muligt kontakter din arbejdsgiver og indgår en aftale om afspadsering eller ferie, så du undgår at blive trukket i løn.

  Bliver du bliver smittet i forbindelse med jobbet, fx under en tjenesterejse og derefter sendt i karantæne, skal arbejdsgiver betale din løn.

 • Hvad gør du, hvis du er smittet?

  Hvis du bliver syg med en coronavirus, skal du blive hjemme. Hvis du er syg og ikke kan udføre dit arbejde, har du ret til din sædvanlige løn. Er du fx funktionæransat – som de fleste bygningskonstruktører er – har du ret til løn under sygdom. Læs mere på vores side Løn under sygdom.

 • Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for smitte?

  Du kan ikke på eget initiativ blive væk fra arbejdet, fordi du enten selv skønner, at du er til smittefare for arbejdspladsen, eller fordi du frygter at blive smittet.

  Alternativt kan du efter aftale med din arbejdsgiver holde fri ved at bruge feriedage eller afspadsering. Udebliver du fra jobbet uden forudgående aftale med din arbejdsgiver, kan du risikere at blive bortvist.

  Hvis du bliver bedt om at tage på en tjenesterejse, kan du kun sige nej, hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning fraråder at rejse til pågældende land.

 • Hvornår er du i en særlig risikogruppe?

  Nogle grupper er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19. Sundhedsstyrelsens hjemmesidegælder:

  Ældre over 65 år (især over 80 år)

  Personer med følgende kroniske sygdomme:

  • Hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)
  • Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)
  • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
  • Kronisk leversygdom
  • Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger
  • Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene
  • Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer også
  • Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer

  Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

  • Blodsygdomme
  • Organtransplantation
  • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft
  • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet

  Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

  Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip)

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko eller har brug for særlig rådgivning, anbefaler vi at du taler med den læge, som behandler dig.

  Læs mere 

  Få svar på flere spørgsmål om, hvad du gør, hvis du er i en særlig risikogruppe på Sundhedstyrelsens hjemmeside sst.dk.

 • Hvordan forholder du dig, hvis du er i en særlig risikogruppe?

  Hvis du er i særlig risikogruppe, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver hjemme, i den udstrækning det er muligt. Det er dog en anbefaling og ikke et påbud om karantæne.   

  I dialog med din arbejdsgiver bør du vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at du fortsat møder ind på din sædvanlige arbejdsplads, eller om det er muligt at arbejde hjemmefra.

  Hvis din arbejdsgiver fastholder, at du skal møde på arbejde, så skal du gøre det (se også punktet længere oppe på siden 'Kan du nægte at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?).

  Står du i den situation anbefaler Konstruktørforeningen (KF), at du kontakter egen læge med henblik på at få afklaret, om der er grundlag for en sygemelding.

  Hvis du anses for at være syg, vil du have ret til at få løn under fraværet. Hvis ikke, må du anvende dine feriefridage, restferie eller holde fri uden løn.

  Kontakt KF for nærmere rådgivning, hvis du står i sådan en situation.

  Få svar på flere spørgsmål

  På Sundshedsstyrelsens hjemmeside SST.dk kan du få svar på endnu flere spørgsmål om, hvordan du forholder dig til din hverdag og dine omgivelser, hvis du er i risikogruppen.

 • Hvad gør du, hvis en i husstanden er i en særlig risikogruppe?

  Bor du sammen med en, som er i en særlig risikogruppe, fordi vedkommende fx er gravid eller kronisk syg, vil det som udgangspunkt ikke være lovligt fravær at blive væk fra arbejde af frygt for selv at blive smittet og derved smitte din samlever, dit barn eller andre i din husstand.

  Du kan heller ikke arbejde hjemmefra, medmindre du har lavet en konkret aftale med din arbejdsgiver.

  Konstruktørforeningen anbefaler, at du taler med din ledelse om, hvordan du skal forholde dig. Kommer husstandens læge med en risikovurdering, der anbefaler, at både din sambo og du  bør holde jer hjemme, er det en god ide at få en attest på lægens vurdering.

  Kan du ikke få sådan en sundhedsfaglig blåstempling af, at du bør gå i karantæne, eller en aftale om at arbejde hjemme, bliver du nødt til at møde på arbejde. Alternativt kan du bruge afspadsering, holde ferie eller holde fri for egen regning.

Arrangementer i KF

 • Hvad sker der med KF's kurser

  Alle KF's kurser er aflyst foreløbigt frem til 31. august 2020.

  Er du tilmeldt et kursus, som er aflyst, får du direkte besked. Har du betalt for kurser, 

  Nogle kurser vil eventuelt blive holdt som webinarer, hvis indholdet egner sig til det. Hold derfor øje med KF's kalender for spændende webinarer. 

  Læs mere i nyheden KF aflyser arrangementer pga coronavirus.

 • Hvad sker der med Koldingfjord

  Koldingfjord, som skulle være afholdt i marts, blev i først omgang rykket til den 20. maj, men er nu også aflyst.

  Arrangementet skulle i høj grad have haft fokus på udvikling af den nye strategi, som skal vedtages på generalforsamlingen i oktober. 

  Sekretariatet og formandskabet vil nu kigge på, hvordan bestyrelsen kan indhente medlemmernes input til den kommende strategi på andre måder. 

 • Hvad sker der med udvalgs- og bestyrelsesmøder

  Alle planlagte bestyrelses- og udvalgsmøder vil blive afholdt digitalt.

  Behold derfor endelig din mødedato i kalenderen og kontakt din udvalgssekretær, hvis du har spørgsmål. 

Hjemsendelse og arbejdsforhold

 • Må vi være mere end 10 medarbejdere tilstede på byggepladsen?

  Reglen om kun at være ti personer samlet ad gangen gælder ikke for byggepladser. Men I skal sørge for at følge Sundhedsstyrelsen ansvisninger om at begrænse fysisk kontakt og holde en afstand på 2 meter til hinanden for at undgå smitte. 

  Din arbejdsgiver bør også sørge for hyppigere rengøring i alle faciliteter, som I deler, og lægge planer for, hvordan I kan arbejde under de skærpede vilkår. Uanset om arbejdet foregår indendørs eller udendørs. 

  Noget af det I kan gøre, er at samles så få som muligt, holde pauser og frokost i hold, håndtere tilgang og afgang fra pladsen på forskellige tidspunkter og begrænse samkørsel.  

  Læs mere

  På Arbejdstilsynets hjemmeside AT.dk kan du læse mere, om hvordan I forerbygger coronasmitte ved bygge- og anlægsarbejde.

 • Kan arbejdsgiver forlange, du arbejder hjemme?

  Hvis du er sat i karantæne for at forhindre mulig smitte på arbejdspladsen – dog uden at du er konstateret smittet – skal du i videst mulig omfang stå til rådighed for din arbejdsgiver. Derfor kan din arbejdsgiver godt forlange, at du arbejder hjemmefra i karantæneperioden.

 • Kan du blive sendt hjem uden løn?

  Virksomheder kan som udgangspunkt altid sende sine  medarbejdere hjem med løn for en periode. 

  Hjemsendelser uden løn kræver en særlig hjemmel, eller at der er tale om force majeure. Funktionærer kan dog almindeligvis ikke hjemsendes uden løn efter reglerne om force majeure.

  Om der foreligger force majeure er en meget konkret vurdering af den enkelte virksomheds situation. Kontakt derfor KF, hvis du kommer i den situation.

 • Hvad gør du, hvis du får transportproblemer?

  Det er dit eget problem som medarbejder, hvis du ikke kan komme på arbejde eller bliver forsinket på grund af transportproblemer som følge af coronavirus.

  Du skal hurtigst muligt orientere din arbejdsgiver, at du ikke kan møde i tide. Fraværet vil være lovligt, men uden løn.

Børn

 • Dagsinstitutioner og skoler åbner igen efter påske

  Regeringen meldte ud den 6. april, at daginstitutioner og skoler igen kan åbne efter påske for børn i vuggestuer, børnehaver og i 0-5 klasser. 

  Hvornår og hvordan du præcis kan sende dit barn af sted afhænger af, hvornår din kommune og institution kan håndtere pasning og undervisning under de nye forhold.

  Hold dig derfor orienteret på dine kommunes, instiutions eller skoles hjemmeside. 

 • Hvordan er du stillet, hvis dit barn skal i karantæne?

  Når din arbejdsgiver eller sundhedsmyndighederne sender dig i karantæne for at inddæmme smitte, så har du krav på løn.

  I den situation kan din arbejdsgiver godt forlange, at du arbejder hjemmefra.

  Hvis myndighederne sætter dit barn i karantæne på grund konkret smitterisiko, skal hele husstanden i karantæne. Og i dette tilfælde, vil der være ret til løn.  

  Hvis daginstitution eller skolen lukker præventivt, uden at der er konstateret smitte hos dit barn, er det dit eget ansvar at finde pasningsordning. Du kan eventuelt aftale med din arbejdsgiver at arbejde hjemme, afspadsere eller holde ferie.

  Læs også Sundhedsstyrelsens FAQ til børnefamilier (bl.a. om legeaftaler, hygiejne og samvær med bedsteforældre).

Ferie og afspadsering

 • Hvad gør du, hvis du skal på ferie i udlandet?

  Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til udlandet. Vejledningen gælder foreløbig indtil den 10. maj, med mindre der bliver behov for ændringer tidligere. 

  Udenrigsministeriet opfordrer endvidere alle danskere, der befinder sig ude i verden, til at tage hjem, så snart det er muligt, og herefter holde sig hjemme i 14 dage for at mindske risikoen for, at corona-smitten spreder sig.

  Læs mere

  Du kan læse mere og få svar på alle spørgsmål om rejser ind og ud af Danmark på myndighederne fælles hjemmeside på Politiet.dk.

 • Har du ret til at udskyde din ferie og gå på arbejde?

  Hverken du eller din arbejdsgiver kan ændre en allerede fastsat ferie.

  Du kan selvfølgelig gå i dialog med arbejdsgiver og forsøge at indgå en aftale om, at udskyde din ferie til et andet tidspunkt og gå på arbejde i stedet for.

  KF råder dog til, at både du og din arbejdsgiver følger myndighedernes anvisninger om at arbejde hjemme for at forhindre smitten i at sprede sig.

 • Kan din arbejdsgiver kræve, at du holder ferie uden varsel?

  Ferievarsling skal som udgangspunkt ske med 1 måneds varsel, når det handler om restferie. I konkrete tilfælde kan arbejdsgiver give et kortere varsel.

  Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om din arbejdsgiver kan kræve, at du holder ferie med kortere varsel, fx med henvisning til at virksomhedens drift forstyrres eller hindres af coronavirus.

  Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til KF, hvis din arbejdsgiver varsler ferie uden varsel eller med forkortet varsel.

 • Kan din arbejdsgiver forlange, at du afvikler feriefridage?

  Din arbejdsgiver kan godt sende dig hjem og tvinge dig til at holde optjente feriefridage. Dette kræver som udgangspunkt intet varsel.

 • Kan din arbejdsgiver forlange, at du holder ferie af ikke-optjent ferie?

  Det korte svar er nej. En undtagelse hertil er kollektiv ferielukning fx i forbindelse med påsken. Din arbejdsgiver kan i så fald kræve, at du holder ferie, selvom du ikke har optjent ferie til de dage, virksomheden holder lukket. Arbejdsgiveren  skal varsle restferie 1 måned før og hovedferie 3. måneder før.

  I nogle tilfælde kan du få dagpenge under kollektiv ferielukning. Læs mere om, hvordan du får det på FTFa.dk 'Udbetaling af dagpenge'. 

 • Kan din private arbejdsgiver kræve, at du afvikler afspadsering eller flextid?

  Hvis arbejdssituationen gør, at det er svært at fylde arbejdsdagen, kan din arbejdsgiver forlange, at du bruger dine opsparede timer. Dette kræver som udgangspunkt intet varsel.

  Er du omfattet af Konstruktøroverenskomsten på arkitektområdet, kan du læse mere i nyheden ’Fælles opfordring om samarbejde i arkitektbranchen’.

   

 • Kan din arbejdsgiver forlange, at du afspadserer timer, som ikke er optjent (minustimer)?

  Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du afspadserer timer, som du ikke har optjent. Men det er muligt at indgå en frivillig individuel aftale om, at timepuljen kan gå i minus.

  KF's godkender som udgangspunkt kun en frivillig individuel aftale om minuspuljetimer, hvis det samtidig bliver aftalt, at timerne ikke kan modregnes, hvis medarbejderen fratræder. 

Ledige, studerende og KF

 • Hvordan forholder du dig til jobcentret, hvis du er ledig?

  Som ledig skal du foreløbigt blive hjemme til og med uge 13. Det betyder, at du ikke skal stå til rådighed, søge job eller deltage i samtaler på jobcentret. Du vil fortsat have ret til dagpenge.

  Regeringens hjælpepakke fra den 19. marts 2020 lægger desuden op til, at perioden mellem den 9. marts og 9. juni ikke vil tælle med i dagpengeancienniteten, hvis du er ledig. Du vil også kunne få dagpenge frem til 9. juni, selvom du bruger dine dagpenge op i løbet af den periode.

  Hold dig orienteret på FTFa's hjemmeside

 • Hvordan ser ledigheden for bygningskonstruktører ud lige pt.?

  De seneste tal fra 1. april 2020 viser en lille stigning i antallet af ledige bygningskonstruktører.

  Stigningen matcher på ingen måde den store stigning i den generelle ledighed, som ellers følger i kølvandet på coronakrisen.

  KF overvåger situationen nøje og modtager løbende nye tal fra FTFa. 

  Læs også KF's nyhed om, at ledigheden fortsat er lav blandt konstruktørerne. 

 • Studerende

  Har du spørgsmål, der retter sig særligt mod fx SU, studiejobs og praktiksted, kan du læse mere i denne FAQ for studerende.

 • Hvor bliver du klogere på forholden for offentligt ansatte?

  Hvis du er offentligt ansat skal du læse mere på Akademikernes hjemmeside. OBS: Du skal lige scrolle ned på siden for at finde deres spørgsmål og svar. 

 • Hvad gør KF?

  Konstruktørforeningen (KF) har også truffet en række foranstaltninger for at begrænse smitten.

  • Alle KF's egne arrangementer og kurser er aflyst. Er du tilmeldt et kursus eller arrangement med rabat hos en af KF's samarbejdspartnere, så tjek deres hjemmeside direkte for at se, om det er aflyst.
  • Sekretariatet er lukket for fremmøde. Du kan ikke længere møde personligt op på sekretariatet, og de fleste af KF's medarbejdere arbejder hjemme. Al rådgivning vil derfor foregå på mail eller telefon.
  • Møder i KF bliver aflyst eller vil blive gennemført digitalt.  

  Læs mere i nyheden Mød ikke op på KF's sekretariat

Hjælpepakker

Kontakt KF

Søg råd hos KF, hvis du er i tvivl.

Kontakt KF

Er du offentligt ansat, så se hvad AC skriver

Akademikerne (AC), som er KF's hovedorganisation, har også oprettet siden 'Løn- og ansættelsesretslige spørgsmål relateret til Coronavirus', som du kan se her - du skal dog lige scrolle lidt ned på siden for at finde indholdet med spørgsmål og svar:

Se Akademikernes FAQ

Læs mere på KF.dk

Om løn under sygdom

Løn under sygdom
FAQ om corona

Hold dig orienteret

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du få svar på flere spørgsmål om coronavirus/COVID-19 – både om hvordan du forholder dig generelt og på særlige områder fra FAQ til børnefamilier (bl.a. legeaftaler, hygiejne og samvær med bedsteforældre) til gode råd, hvis du er arbejdsgiver eller personaleleder.

På hjemmesiden kan du også finde pjecer, foldere og film om COVID-19, der henvender sig til forskellige målgrupper.

Spørgsmål og svar om corona

Læs også

På Politiets hjemmeside finder du også alt information fra myndighederne samlet et sted. Her kan du bl.a. læse:

 • Seneste nyt fra myndighederne
 • Nummeret til en hotline
 • Smittespredning
 • Kollektiv trafik
 • Hvis du skal ud at rejse eller har rejst i et risikoområde
 • Hivs du bliver syg
 • Hvordan du kan forebygge smitte
 • Svar på endnu flere spørgsmål
Læs mere på Politiets hjemmeside
Borger-spørgsmål

Få svar om coronavirus på DR.dk

Borgere har mulighed for at stille spørgsmål om corona til eksperter som fx læger, psykologer og Udenrigsministeriet.

Se et udvalg af de seneste spørgsmål:

Borger-spørgsmål